Neurologia

Czyżby nastała ponownie era EEG?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Magnetoencefalografia znacząco pomaga w precyzyjnej lokalizacji ogniska padaczkorodnego, przede wszystkim w lokalizacji pozaskroniowej padaczki oraz w etiologii nieurazowej.

Chciałbym omówić bardzo ciekawą pracę powstałą na podstawie doświadczeń dziewięciu ośrodków neurologicznych w Niemczech oraz kliniki neurologicznej w Syczuanie.

Celem pracy było określenie przydatności magnetoencefalografii jako środka służącego do lokalizacji ogniska padaczkorodnego.

U pacjentów z oporną na leki padaczką wykonywano operację neurochirurgiczną, w celu zapewnienia długoterminowej poprawy ich stanu poprzez długotrwałe zmniejszenie lub ustąpienie napadów padaczkowych.

Wykonano mrówczą pracę, której efektem były rezultaty obserwacji retrospektywnej kohorty 1000 pacjentów. Używano magnetoencefalografii jako metody kwalifikacyjnej do operacji w ciągu 28 lat. 1000 pacjentów stopniowo włączano do badania, po uprzedniej ocenie w szpitalu uniwersyteckim w Langen w latach 1990-2018. Wszyscy byli poddani magnetoencefalografii jako etapowi postępowania klinicznego diagnostyki chirurgii padaczki. 405 spośród nich poddano chirurgii z powodu padaczki, a pooperacyjny przebieg śledzono przez 20 lat.

Oceniano zapis interictalny, czyli międzynapadowy, w połączeniu ze zgodnością lokalizacji opracowania przedzabiegowego na poziomie płatowym mózgowia. Autorzy badania sporządzali magnetoencefalograficzną charakterystykę pacjentów poddawanych chirur...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Padaczka jest nadal chorobą, której leczenie wydaje się sztuką. Niekiedy leczy się ją łatwo, prosto i przyjemnie, gdy pacjent reaguje na [...]
Do góry