Podatki

Nowe terminy składania rozliczeń

Edyta Szewerniak-Milewska

W tym roku nie warto się spieszyć z rozliczeniem podatkowym za miniony rok, bo na zwrot ewentualnej nadpłaty i tak trzeba będzie poczekać. Ministerstwo Finansów zmieniło termin złożenia zeznań PIT – wszystkie deklaracje można składać dopiero od 15 lutego 2020 roku. Termin końcowy się nie zmienił, więc tak jak dotychczas podatnicy mają na to czas do 30 kwietnia. Wyjątek dotyczy PIT-28 za 2019 rok, składanego przez podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na jego złożenie jest 17 dni (od 15 lutego do 2 marca 2020 roku).

Zgodnie z komunikatem resortu finansów deklaracje przesłane przed terminem, czyli przed 15 lutego 2020 roku, będą uznane za złożone po tym dniu. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Na jej zwrot urząd ma 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 roku.

Do góry