Flesz

Flesz

Edyta Szewerniak-Milewska, IKA

Zmiany w zaliczkach na podatek

Lepiej zarabiający lekarze muszą się liczyć z tym, że od tego roku szybciej zapłacą od swojej pensji na etacie wyższą zaliczkę na podatek dochodowy.

Zmiana dotyczy odliczanej przez pracodawców zaliczki na PIT, pobieranej w miesiącu, w którym dochód pracownika od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł. W związku z tym za miesiąc, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczy tę kwotę, pracodawca pobierze zaliczkę w wysokości 17 proc. od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła kwoty 85 828 zł, i 32 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Za każdy kolejny miesiąc w danym roku podatkowym pracodawca pobierze od pensji zaliczkę w wysokości 32 proc. dochodu.

Co ważne, nowe zasady mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku, co oznacza, że należy je stosować również do dochodów należnych, np. za grudzień 2019 roku lub miesięcy wcześniejszych.

Kolejna zamiana dotyczy miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek, w sytuacji gdy pracownik złoży pracodawcy oświadczenie, że jego dochód w 2020 roku przekroczy pierwszy próg skali podatkowej. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek pobrać zalicz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany w zaliczkach na podatek

Lepiej zarabiający lekarze muszą się liczyć z tym, że od tego roku szybciej zapłacą od swojej pensji na etacie wyższą zaliczkę [...]

Klauzula sumienia

Kiedy lekarz zasłoni się klauzulą sumienia, nie będzie musiał wskazywać pacjentowi innego lekarza, który tę procedurę wykona. To podmiot leczniczy skieruje [...]

Zejścia po dyżurach

Rezydenci mają prawo do wynagrodzenia w przypadku zejścia po zakończonym dyżurze. To prawo jest jednak nagminnie łamane. OZZL zachęca do pozywania [...]

Podatek cukrowy

Z przedstawionego w ub.r. raportu NFZ „Cukier, otyłość – konsekwencje” wynika, że przeciętny Polak rocznie je o prawie 11,8 kg więcej [...]
Do góry