Pytanie prawne

Pytanie prawne

Kontrola NFZ w przychodni – do ilu lat wstecz może sięgać? Koledzy spotkali się nawet z terminem dziesięcioletnim. Czy to możliwe?

Podmioty wykonujące działalność leczniczą podlegają kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z przepisem art. 61a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kontrola ta może obejmować stosunkowo szeroki zakres spraw – organizację, sposób i jakość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępność, zgodność udzielanych świadczeń z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy, zasadność wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, przestrzeganie zasad wystawiania recept, posiadanie uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawody medyczne, a także wykonywanie innych obowiązków nałożonych na świadczeniodawcę i związanych z realizacją umowy z NFZ.

Do góry