Kardiologia

Pionierska metoda implantacji stymulatora serca u dzieci

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Konsultacja medyczna: dr hab. Maciej Kempa

Pionierską metodę implantacji dwujamowego stymulatora serca u 13-letniej pacjentki cierpiącej na wrodzony blok przedsionkowo-komorowy serca wykorzystali jako pierwsi w Polsce lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Przez wiele lat dziewczynka była pod opieką kardiologów dziecięcych, przyszedł jednak moment, że rytm serca stał się zbyt wolny.

Pionierska metoda

Lekarze zdecydowali, że trzeba jej implantować stymulator, choć zwykle robią to niechętnie u dzieci i starają się odsunąć ten moment w czasie, na ile się da.

Interdyscyplinarny zespół

Zabieg implantacji elektrod epikardialnych bez rozcinania klatki piersiowej u 13-letniej pacjentki przeprowadził interdyscyplinarny zespół lekarzy GUMed: dr n. med. Grzegorz Łaskawski (Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej) wspierany przez dr. n. med. Macieja Murawskiego (Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży), za część elektrofizjologiczną odpowiadał dr hab. med. Maciej Kempa (Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca), a kwalifikację do zabiegu oraz opiekę nad chorą prowadziła dr hab. med. Joanna Kwiatkowska (Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca).

Jednak elektrody stymulatora wszczepiono dziewczynce w trakcie nietypowej operacji kardiochirurgicznej. Nietypowej, bo bez wykonania sternotomii, czyli przecinania mostka i otwierania klatki piersiowej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bez naruszania struktur kostnych

– Dostęp do serca uzyskano z czterocentymetrowego cięcia spod wyrostka mieczykowatego, bez naruszania struktur kostnych, i tą drogą wszczepiono tzw. elektrody [...]

Szczególni, najmłodsi pacjenci

– Z tych powodów u najmłodszych pacjentów często stosowana jest stymulacja nasierdziowa, czyli epikardialna, polegająca na naszyciu elektrod bezpośrednio na ścianę [...]

Mniejsze zagrożenie

W nielicznych przypadkach udawało się naszyć elektrody na prawą komorę i prawy przedsionek serca, co było rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym, gdyż pozwalało [...]
Do góry