Innowacje

Na ratunek intensywnej terapii

Wojciech Skowroński

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN opracowano urządzenie, które w połączeniu z respiratorem umożliwia niezależną wentylację płuc jednego pacjenta. Urządzenie przeszło pozytywnie wieloletnie testy kliniczne prowadzone w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.

W sytuacji epidemii powiązanej z rozpowszechnianiem się zachorowań przebiegających z ostrą niewydolnością oddechową i w przypadku niedoboru respiratorów urządzenie może być wykorzystane do niezależnej wentylacji dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora (konstrukcja urządzenia pozwala na niezależną regulację podstawowych parametrów procesu wentylacji mechanicznej dla obu pacjentów). W celu wdrożenia do produkcji i wyprodukowania serii urządzeń IBIB PAN podjął współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej Ł-ITAM w Zabrzu.

Do góry