Procesy

Nieuświadomiona zgoda na zabieg

Robert Horbaczewski

Sąd nie dopatrzył się ani błędu diagnostycznego, ani błędu wykonawczego podczas zabiegu wszczepienia rozrusznika serca. Szpital zawinił natomiast, nie objaśniając dostatecznie pacjentce, jakie może być ryzyko zabiegu.

Danuta D. miała problemy kardiologiczne. W styczniu 2013 roku po raz kolejny trafiła do szpitala w Zamościu z rozpoznaniem zespołu tachykardia-bradykardia z zespołem MAS (zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa). Po wykonaniu wstępnych badań zakwalifikowano ją do zabiegu wszczepienia rozrusznika serca (dwujamowego).

Po zabiegu kobieta czuła się źle. Badanie EKG nie wykazało nieprawidłowości. Uznano więc, że ból jest naturalną konsekwencją przeprowadzonego zabiegu. Jednak pacjentka nadal uskarżała się na dolegliwości bólowe. Miała napady duszności i suchego kaszlu. Brakowało jej powietrza, przejście kilkunastu kroków sprawiało jej trudność. Badanie osłuchowe sygnalizowało nieprawidłowości, a prześwietlenie klatki piersiowej wykazało rozległą odmę lewostronną z całkowitym zapadnięciem płuca. W tej sytuacji podjęto decyzję o leczeniu odmy

Po wypisaniu do domu pacjentka nadal odczuwała silny ból w lewym boku. Z tego powodu kilka razy zgłaszała się na SOR.

Dwa lata później w szpitalu klinicznym w Lublinie przeszła zabieg usunięcia układu stymulującego. Jako wskazanie zabiegu podano odleżynę.


Powikłania wpisane w ryzyko

Danuta D. zarzuciła lekarzom z zamojskiego szpitala, że jej kłopoty ze zdrowiem były konsekwencją źle przeprowadzonego zabiegu wszczepienia rozrusznika lub jego wady. Podnosiła także, że po operacji już w szpitalu w Lublinie pozostawiono w jej ciele elementy urządzenia. Wskazywała, że nie została także należycie poinformowana o przebiegu zabiegu wszczepienia stymulatora i ponoszonym ryzyku. Od szpitala w Zamościu zażądała 1 mln zł zadośćuczynienia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Powikłania wpisane w ryzyko

Danuta D. zarzuciła lekarzom z zamojskiego szpitala, że jej kłopoty ze zdrowiem były konsekwencją źle przeprowadzonego zabiegu wszczepienia rozrusznika lub jego [...]

Zdaniem biegłych

Biegli orzekli, że w okresie hospitalizacji związanej z wszczepieniem stymulatora i leczeniem odmy podjęto wszelkie niezbędne działania i ostateczne uzyskano ustąpienie [...]

Blankietowy charakter zgody

Sąd Apelacyjny w Lublinie także nie znalazł dowodu na to, aby w ciele pacjentki pozostawiono elementy rozrusznika. Układ stymulujący został usunięty [...]

Pacjent musi zrozumieć ryzyko

Sąd podkreślił, że zgoda pacjenta w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy musi być zgodą „objaśnioną”, a więc musi on zrozumieć [...]
Do góry