Onkologia

Wzrost przypadków glejaka wielopostaciowego po 65. r.ż.

O jednej z onkologicznych chorób ośrodkowego układu nerwowego z dr. hab. med. Maciejem Haratem, koordynatorem Pracowni Radiochirurgii i Radioterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego Centrum Onkologii, Oddział Radioterapii – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, rozmawia Ewa Biernacka

MT: W Polsce nie ma podspecjalizacji neuroonkologia. W przekonaniu konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii prof. Agnieszki Słowik jest to jedno z ważniejszych wyzwań dla neurologii na przyszłość. Dziś w przypadku np. glejaka neurolodzy stawiają rozpoznanie (pacjenci prezentują objawy neurologiczne), a badania obrazowe pozwalają chorobę zdiagnozować. Po diagnozie pacjent jest kierowany do neurochirurga i onkologa, którzy podejmują dalsze decyzje terapeutyczne i przejmują nad nim opiekę. Leczenie objawowe, np. padaczki, bólu, prowadzą lekarze rodzinni, czasem neurolodzy. Jakie działania są po stronie onkologów?

Dr Maciej Harat: W moim przekonaniu neuroonkologia wyodrębnia się właśnie z onkologii, ponieważ onkolodzy mają narzędzia stosowane w leczeniu tych nowotworów. Radioterapia, radiochirurgia stereotaktyczna, terapia zmiennym polem elektrycznym, chemioterapia, immunoterapia i leki ukierunkowane molekularnie to metody onkologiczne. Rola neurochirurgów też jest niezwykle istotna, ponieważ operacja zmniejsza masę guza i objawy, pozwala na uzyskanie wyniku histopatologicznego i materiału do badań genetycznych. W praktyce w przypadku glejaka pacjent pojawia się na komisji interdyscyplinarnej poświęconej nowotworom układu nerwowego. Wówczas radioonkolog i onkolog kliniczny decydują o radioterapii i chemioterapii. Po zakończonej radioterapii pacjent pozostaje pod opieką poradni radioterapii. W przypadku glejaków są ustalone międzynarodowe kryteria definiowania wznowy. Onkolodzy je stosują, aby odróżnić progresję od pseudoprogresji, czasem wykorzystują dodatkowe narzędzia diagnostyczne, takie jak spektroskopia czy PET. W naszym centrum mamy poradnię przeznaczoną dla pacjentów z nowotworami mózgu, w której przyjmują radioonkolodzy specjalizujący się w leczeniu tych nowotworów. W poradni oceniamy stan chorego, ewentualne działania niepożądane oraz obrazy MRI, tak aby mógł stawić się na ewentualnym konsylium interdyscyplinarnym w przypadku nawrotu lub pogorszenia. W praktyce w przypadku glejaka pacjent pojawia się na komisji interdyscyplinarnej najczęściej po zabiegu diagnostyczno-leczniczym z wynikiem histopatologicznym. Wówczas radioonkolog i onkolog kliniczny decydują o radioterapii i chemioterapii. Po zakończonej radioterapii pacjent pozostaje pod opieką poradni radioterapii. W przypadku glejaków są ustalone międzynarodowe kryteria definiowania wznowy. Powinniśmy je znać, ponieważ to nie jest łatwe i oczywiste.

Do góry