Słowa kluczowe

Sztuka komunikacji

Agnieszka Szumska-Olczak

Small agnieszka szumska opt

Agnieszka Szumska-Olczak

Szanowni Państwo,

za nami pół roku doświadczeń funkcjonowania w zupełnie nowych warunkach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Doświadczeń, których wcześniej nie mieliśmy możliwości przetestować. W opiece zdrowotnej coraz bardziej upowszechnia się tzw. telemedycyna. Rozluźniają się relacje z pacjentami, rozmywa coś, co trudno zdefiniować, a co ma ogromny wpływ na efektywność leczenia i stosowanie się pacjentów do zaleceń. Często zespoły lekarskie są dzielone na podgrupy pracujące w systemie rotacyjnym, co nie ułatwia dostępu do lekarza, nie sprzyja właściwej komunikacji lekarz–pacjent i podtrzymywaniu lub budowaniu zaufania. Sami pacjenci z jednej strony unikają kontaktów z ochroną zdrowia, ale jednocześnie stają się bardziej zdegustowani, choćby dlatego że słyszą w przestrzeni publicznej coraz wyraźniej wybrzmiewające opinie, że odraczanie rozpoznania i leczenia innych chorób niż COVID-19 może być powodem poważniejszych konsekwencji zdrowotnych niż sama pandemia.

Nowa, kształtująca się na naszych oczach rzeczywistość, nakładająca się na stare, nierozwiązane problemy, może niestety nasilać frustracje obu stron. Polecam Państwu dwa artykuły z bieżącego wydania czasopisma: „Lekarze muszą mieć informacyjną szczepionkę” oraz „Pacjent, który obraża lekarza, musi się liczyć z odmową leczenia”. Autorzy jasno wskazują, że nie ma nic gorszego niż bierność. Jeśli spodziewamy się sytuacji kryzysowej, trzeba zawczasu przygotować zestaw argumentów obronnych. Wyposażenie w rzetelną wiedzę, popartą przykładami racjonalnych zachowań, zgodnych z prawem i sztuką komunikacji, pomoże utrwalić wizerunek lekarza eksperta oraz zminimalizować stres od zawsze towarzyszący wykonywaniu tego zawodu. Tego Państwu życzę i na takie aspekty będę zwracała uwagę w swojej nowej roli redaktor naczelnej „Medical Tribune”.

 

Zdjęcie: archiwum prywatne

Do góry