Badania kliniczne

CAPItello-291

Capivasertib + fulwestrant vs placebo + fulwestrant jako leczenie miejscowo zaawansowanego (nieoperacyjnego) lub przerzutowego raka piersi HR+/HER2-.

Celem badania jest ocena skuteczności stosowania capivasertybu + fulwestrantu w porównaniu z podawaniem placebo + fulwestrantu w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego (nieoperacyjnego) lub przerzutowego raka piersi HR+/HER2- po nawrocie bądź progresji w trakcie lub po terapii AI (inhibitory aromatazy). CAPItello-291 jest podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniem fazy III.

Do góry