Sukces jedno ma imię

Opieka zintegrowana – ponadstandardowa, efektywna, opłacalna

Agnieszka Fedorczyk

Polski projekt „Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc” Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zwyciężył w międzynarodowym konkursie Value Base Healthcare (VBHC) PRIZE Dragon’s Grant & Endorsement

Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), realizowany przez zespół z Gdańska pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Ewy Jassem, został wdrożony już w latach 2010-2012. Jego celem jest zmniejszenie liczby zaostrzeń choroby oraz kosztów opieki, a także poprawa jakości życia chorych na zaawansowaną POChP.

– Unikalna wartość projektu polega na wprowadzeniu do standardowego leczenia POChP dodatkowych niskokosztowych procedur, które zwiększają efektywność terapii, zwłaszcza w ograniczeniu liczby zaostrzeń, w tym wymagających hospitalizacji. Dodatkowe znaczenie ma wykazanie możliwości jego realizacji (projekt trwa nieprzerwanie dziesiąty rok) oraz rozwój w trakcie działania, m.in. określenie standardów opieki zintegrowanej oraz utworzenie programów edukacyjnych dla personelu medycznego, pracowników opieki społecznej i chorych – mówi współautorka projektu, dr n. med. Iwona Damps-Konstańska z Kliniki Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która wraz z dr n. o zdr. Ewą Bandurską z Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia GUMed prezentowała projekt w maju w Holandii przed międzynarodowym jury. Innowacyjne procedury wprowadzone w modelu obejmują wsparcie chorego w domu, integrację działań zespołu medycznego z pomocą społeczną oraz udział koordynatora.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Uważność na pacjentów

Pomysłodawczynią opieki zintegrowanej dla omawianej grupy chorych na POChP jest prof. Ewa Jassem. – Pani profesor i cały nasz zespół widzieliśmy, że [...]

Mniej zaostrzeń i obniżenie kosztów medycznych

Pierwsze wyniki wskazują, że projekt jest efektywny. – Wyniki naszych działań zostały fachowo ocenione przez specjalistkę zdrowia publicznego, panią doktor Ewę [...]

Do góry