Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska Redaktor Naczelna

Dookoła napięcia i kłótnie, a w służbie zdrowia dla odmiany w miarę spokojnie, chyba że to cisza przed burzą. Ciągle niewiele wiemy o planach bezpłatnych leków dla seniorów w wieku 75+. Nie mogę więc komentować, ale bardzo bym chciała, żeby ten pomysł przysłużył się realnie najstarszym chorym. Przeczytałam natomiast o postulowanych dopłatach do siermiężnych propozycji NFZ (soczewki, protezy). Być może paradoksalnie spowoduje to szerszy dostęp do zabiegów. Pacjent będzie ponosił dodatkowy koszt, ale nie będzie musiał płacić za całą operację z własnej kieszeni.

Do góry