Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Redaktor Naczelny „Neurologii po Dyplomie“

Small stepien adam 2 opt

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Szanowni Państwo!

Wielu z nas zakończyło już wakacje i wróciło do codziennych zajęć. Niestety nadal towarzyszy nam pandemia COVID-19 z dzienną zachorowalnością wynoszącą ok. 600 osób. Wielu światowych specjalistów z zakresu epidemiologii przewiduje, że będzie ona trwać w krajach wysoko rozwiniętych do przyszłego roku, a najpewniej do powstania szczepionki i zaszczepienia większości, o ile nie całego społeczeństwa. Będzie to ogromne wyzwanie dla opieki medycznej we wszystkich krajach. Codziennie w prasie naukowej publikowane są doniesienia dotyczące zarówno przebiegu infekcji, jak i wyników badań laboratoryjnych. Także media donoszą o wciąż nowych ogniskach zachorowań. Dysponujemy już zatem duża wiedzą na ten temat, co pozwala nam racjonalnie pracować i żyć.

Jednym z ważniejszych aspektów zakażenia koronawirusem jest zajęcie przez proces chorobowy układu nerwowego. O całej gamie możliwych powikłań COVID-19 pisałem w poprzednim numerze naszego pisma. Jednym z nich jest udar mózgu. Z tego powodu artykuł autorstwa dr hab. Małgorzaty Wiszniewskiej i prof. Anny Członkowskiej o występowaniu udaru mózgu u młodych dorosłych doskonale wpisuje się w ten nurt tematyczny.

W aktualnym numerze „Neurologii po Dyplomie” kontynuujemy także cykl prac poświęconych skalom stosowanym w ocenie chorych z udarem mózgu. W trzecim i ostatnim artykule przedstawione zostały dwie najnowsze skale: European Stroke Scale i Japan Stroke Scale.

Liczę na to, że również pozostałe prace wzbudzą Państwa zainteresowanie i uznanie.

Życząc wszystkim naszym Czytelnikom bezpiecznej i spokojnej pracy, mam nadzieję, że w nieodległej przyszłości będziemy mogli wznowić nasze spotkania i konferencje naukowe, aby móc wymieniać się spostrzeżeniami i doświadczeniami płynącymi z praktyki klinicznej.

Do góry