Przypadek kliniczny

Wrodzone zaburzenia deglikozylacji związane z deficytem N-glikanazy 1

dr n. med. Patryk Lipiński
prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka’’, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Patryk Lipiński

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych,

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka’’

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

e-mail: p.lipinski@ipczd.pl

  • W artykule na podstawie przypadku opisano temat wrodzonych zaburzeń deglikozylacji związanych z deficytem N-glikanazy 1 (NGLY1-CDDG)
  • NGLY1-CDDG należy rozważyć u pacjentów z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz hiperkinetycznymi ruchami mimowolnymi i/lub brakiem/zmniejszonym wydzielaniem łez. Podwyższona aktywność aminotransferaz w surowicy dodatkowo przemawia za takim rozpoznaniem


Chłopiec w wieku 17 miesięcy został przyjęty do IPCZD w celu przeprowadzenia diagnostyki metabolicznej. Dziecko było urodzone z ciąży i porodu trzeciego, rozwiązanie nastąpiło drogą cięcia cesarskiego w 37 tygodniu ciąży z powodu spadku tętna płodu (owinięcie pępowiną). Jego masa urodzeniowa wynosiła 2580 g (masa urodzeniowa dzieci z poprzednich ciąż: 3000 g i 2890 g), obwód głowy 33 cm (10-25 centyl), obwód klatki piersiowej 31 cm. Od urodzenia u chłopca występowały trudności podczas karmienia – problemy ze ssaniem, niepokój ruchowy, odginanie tułowia. Od okresu niemowlęcego obserwowano: słabe przyrosty masy ciała i długości, globalne opóźnienie rozwoju psychoruchowego, hipotonię, zmniejszone wydzielanie łez, mimowolne ruchy hiperkinetyczne.

Od 2 miesiąca życia obserwowano zahamowanie przyrostu obwodu głowy – 37 cm (3 centyl); w 4 miesiącu życia obwód głowy wynosił 39 cm (<3 centyla). Wówczas po raz pierwszy stwierdzono miernie podwyższoną aktywność aminotransferaz w surowicy krwi (AI...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Deficyt N-glikanazy 1 (NGLY1 – N-glycanase 1) stanowi jedyne opisane dotychczas wrodzone zaburzenie deglikozylacji (CDDG – congenital disorder of deglycosylation). Pierwszy [...]

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu metody sekwencjonowania nowej generacji w ostatnich latach zwiększa się wykrywalność przypadków wrodzonych zaburzeń deglikozylacji związanych z deficytem N-glikanazy 1. [...]

Do góry