Zastosowanie soczewek multifokalnych jako rozwiązanie problemu starczowzroczności

lek. Aleksandra Pośpiech-Żabierek

lek. Irena Topolska

dr hab. n. med. Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: lek. Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail: olapospiech@yahoo.com

Soczewka multifokalna w założeniu ma uniezależnić pacjenta od noszenia okularów. Jest dobrą propozycją dla chorych ze starczowzrocznością, jednak pod pewnymi warunkami. O ostatecznym efekcie zabiegu decydują: odpowiednia kwalifikacja, wykonanie jak najdokładniejszej biometrii oraz wybór właściwej techniki operacyjnej.

Wprowadzenie

Starczowzroczność, inaczej prezbiopia, to fizjologiczny proces, rozpoczynający się ok. 40 r.ż. Polega na stopniowej utracie akomodacji i skutkuje niemożnością lub pogorszeniem zdolności do widzenia z bliska.

Przez wiele lat jedyną formą korekcji starczowzroczności było przepisywanie pacjentom okularów do bliży, jednak w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój 2 gałęzi chirurgii okulistycznej: chirurgii refrakcyjnej i chirurgii zaćmy. Powstało również wiele typów sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych. Operacje usunięcia zmętniałej soczewki wraz ze wszczepieniem soczewki multifokalnej (MIOL – multifocal intraocular lens) lub akomodacyjnej można zaliczyć do form chirurgii refrakcyjnej.

Około 60 r.ż. zdolność akomodacji zanika. Ponieważ soczewki akomodacyjne i wieloogniskowe pozwalają na dobre widzenie do dali i do bliży, mogą zastąpić utraconą akomodację, a po ich wszczepieniu pacjent ma szansę uwolnić się od konieczności noszenia okularów.

Definicja soczewki multifokalnej

Soczewka multifokalna, inaczej wieloogniskowa, w założeniu ma uniezależnić chorego od noszenia okularów. Idealna soczewka wieloogniskowa pozwala widzieć ostro do dali, bliży i odległości pośrednich. Soczewki takie mogą mieć budowę refrakcyjną, dyfrakcyjną bądź refrakcyjno-dyfrakcyjną, w zależności od układu pierścieni i stref o różnych mocach optycznych. Te ostatnie umożliwiają ogniskowanie promieni świetlnych na różnych odległościach, a co za tym idzie – ostre widzenie z różnych odległości.

Czy istnieje idealny kandydat do wszczepienia soczewki multifokalnej?

Należy wspomnieć o kryteriach kwalifikacyjnych do wszczepienia MIOL, ponieważ wbrew pozorom duża część populacji nie kwalifikuje się do tego typu zabiegu. Potencjalny pacjent powinien być świadomy wszystkich swoich chorób oraz ograniczeń, które mo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy istnieje idealny kandydat do wszczepienia soczewki multifokalnej?

Należy wspomnieć o kryteriach kwalifikacyjnych do wszczepienia MIOL, ponieważ wbrew pozorom duża część populacji nie kwalifikuje się do tego typu zabiegu. Potencjalny [...]

Jak uzyskać najlepszy efekt widzenia?

U pacjenta wstępnie zakwalifikowanego do wszczepienia MIOL należy starannie wykonać biometrię. Metodą z wyboru jest interferometria koherencyjna (IOLMaster) lub ultrasonografia immersyjna.4

Przyczyny niezadowolenia pacjentów

Gibbons i wsp. przeprowadzili ciekawe badanie, w którym retrospektywnie ocenili przyczyny niezadowolenia po wszczepieniu do obojga oczu MIOL korygujących starczowzroczność. Chorzy najczęściej wymieniali [...]

Podsumowanie

Soczewki wieloogniskowe są dobrą alternatywą dla pacjentów ze starczowzrocznością pod warunkiem odpowiedniej kwalifikacji, wykonania jak najdokładniejszej biometrii oraz zastosowania właściwej techniki [...]
Do góry