Zaburzenia widzenia a leki kardiologiczne

lek. Andrzej J. Sałacki

Studia Doktoranckie na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji: lek. Andrzej J. Sałacki, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin, e-mail: andrzejxx17@wp.pl

  • W artykule omówiono leki kardiologiczne, przedstawiono ich mechanizmy działania oraz ogólne wskazania do stosowania, a także opisano, jakie zaburzenia widzenia są charakterystyczne dla każdego z nich i jaki jest mechanizm tych zaburzeń
  • Autor zwraca uwagę na potrzebę współpracy kardiologa z okulistą w trakcie stosowania leków kardiologicznych

W wyniku intensywnego rozwoju poszczególnych dziedzin medycyny stale wzrasta liczba wprowadzanych na rynek leków. Stwarza to ogromne możliwości terapeutyczne w zakresie leczenia różnych chorób, daje nadzieję na ich pełne wyleczenie, niesie jednak ze sobą także ryzyko coraz większej liczby działań niepożądanych stosowanych leków. Mimo że wprowadzenie na rynek każdego leku wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań klinicznych, to ich działania niepożądane potrafią się ujawnić dopiero po latach ich używania. Leki stosowane w chorobach serca i naczyń nie są tych działań pozbawione. Z powodu dużej liczby grup leków w kardiologii oraz ich ogromnej powszechności wśród pacjentów należy znać ich najważniejsze działania niepożądane. Bardzo czułym narządem, którego mogą dotyczyć, jest oko. Lekarze każdej specjalności powinni być wyczuleni na wystąpienie działań niepożądanych, zwłaszcza tych, które wywołują zaburzenia widzenia.

Leki sercowo-naczyniowe najczęściej powodujące zaburzenia widzenia

Leki stosowane ogólnoustrojowo mogą prowadzić do zmian w narządzie wzroku, w którym często gromadzą się substancje w nich zawarte, prowadząc do upośledzenia jego funkcji. Zmiany te mogą być przemijające lub trwałe. Zaburzenia widzenia pod postacią zmiany postrzeganych barw lub rozmytego obrazu są objawem nietypowym, lecz spotykanym podczas stosowania niektórych leków kardiologicznych1. Poniżej przedstawiono leki kardiologiczne, które najczęściej zaburzają proces widzenia, omówiono ich mechanizmy działania, wskazania do stosowania oraz przedstawiono charakter zaburzeń widzenia i ich patofizjologię.

Amiodaron

Amiodaron jest stosowany jako lek antyarytmiczny od lat 80. XX wieku. Chemicznie jest pochodną benzofuranu. Jest lekiem antyarytmicznym zaliczanym do grupy III według podziału Vaughana Williamsa. Blokuje on dokomórkowe kanały potasowe, czego konse...

Biorąc pod uwagę występowanie wielu możliwych działań niepożądanych, szczególnie trudnych do uniknięcia wobec konieczności wieloletniego, przewlekłego stosowania, decyzję o włączeniu amiodaronu należy zawsze dogłębnie przemyśleć.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Leki stosowane w chorobach sercowo-naczyniowych mogą zaburzać prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku, powodując zaburzenia widzenia. Zmiany te zwykle wycofują się po odstawieniu leku, [...]
Do góry