Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny „Okulistyki po Dyplomie”

Small koci%c4%99cki opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Okulistyki po Dyplomie”, mając nadzieję, że przygotowane przez nas artykuły dla wszystkich naszych Czytelników okażą się interesujące i przydatne w codziennej praktyce.

Właśnie, „w codziennej praktyce”… Wszyscy wiemy, jak różnorodne objawy i dolegliwości zgłaszają każdego dnia nasi pacjenci. Z jednymi stykamy się częściej, z innymi rzadziej, ale zawsze stanowią one pewien problem, z którym musimy dać sobie radę. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to szczególnie trudne ze względu na panujące zagrożenie spowodowane koronawirusem, ale musimy pamiętać, że nawet u chorych zarażonych mogą wystąpić objawy ze strony narządu wzroku (np. ostry atak jaskry), które wymagają interwencji okulistycznej… Na szczęście nie dzieje się tak we wszystkich przypadkach i w niektórych działania można odroczyć przynajmniej na jakiś czas.

W aktualnym numerze poruszamy parę zagadnień, które z reguły nie wymagają natychmiastowej interwencji, w niektórych przypadkach działania powinny być jednak podjęte jak najszybciej. Jednym z nich jest kwestia opadania powiek. Dolegliwość ta – mimo że nie wymaga natychmiastowego leczenia – z reguły sprawia pacjentom pewien problem estetyczny (np. aktorom) lub funkcjonalny (gdy powieka przysłania źrenicę, uniemożliwiając lub utrudniając normalne widzenie). Właściwe postępowanie uzależnione jest od prawidłowego ustalenia przyczyny i odpowiedniej kwalifikacji chorego. Na tej podstawie podejmujemy wybór odpowiedniej metody leczenia. Zainteresowanym polecam artykuł poświęcony temu właśnie zagadnieniu.

Stosunkowo często powodem zgłoszenia się do okulisty są nawracające bóle głowy. Przyczyny mogą być różne i aktualnie określa się ich liczbę na ponad 100! Trzeba pamiętać, że niektóre epizody bólu głowy mogą być spowodowane przyczynami okulistycznymi, dlatego zanim odeślemy chorego na przykład do neurologa, należy przeprowadzić badanie pozwalające wykluczyć ewentualne przyczyny ze strony narządu wzroku, takie jak ostry atak jaskry, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego czy inne. Wskazówki i szczegółowe informacje znajdą Państwo w artykule poświęconym temu problemowi.

Zwracam także uwagę na przygotowane przez nas opisy ciekawych przypadków, takich jak krwotok pod błoną graniczną wewnętrzną siatkówki czy pooperacyjne zmętnienie sztucznej soczewki tylnokomorowej, które pozwolą na zapoznanie się z postępowaniem terapeutycznym wartym rozważenia we własnym ośrodku.

Mam nadzieję, że wszystkie przygotowane przez nas prace okażą się dla Państwa interesujące i przydatne w codziennej praktyce, która w dobie zagrożenia wirusem z Wuhan wymagać teraz będzie od nas szczególnej uwagi i ostrożności, a niekiedy (być może) – poświęcenia.

Do góry