Stosowanie soczewek kontaktowych u dzieci

dr n. med. Ewa Oleszczyńska-Prost

Centrum Okulistyki Dziecięcej, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ewa Oleszczyńska-Prost

Centrum Okulistyki Dziecięcej

ul. Hertza 9, 04-603 Warszawa

e-mail: ewaoleszczynskaprost@wp.pl

  • W artykule przedyskutowano zalety i wady różnych rodzajów soczewek kontaktowych oraz ich najważniejsze cechy
  • U małych dzieci, nawet już od urodzenia, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie twardych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych, rzadziej – miękkich silikonowo-hydrożelowych


Soczewki kontaktowe u dzieci są stosowane przede wszystkim ze wskazań leczniczych, czasami z powodów psychologicznych lub w celach kosmetycznych. Odpowiednia kwalifikacja do ich stosowania, już od urodzenia dziecka, umożliwia prawidłowy rozwój ostrości wzroku i widzenia obuocznego. Wskazaniami do stosowania soczewek kontaktowych są:

  • bezsoczewkowość po operacji zaćmy wrodzonej jedno- i obuocznej
  • różnowzroczność (anizometropia)
  • duże wady plusowe i minusowe
  • amblyopia
  • konieczność zmniejszenia postępu krótkowzroczności (ortokorekcja)
  • wrodzony oczopląs
  • światłowstręt
  • urazy rogówki.

U małych dzieci, nawet już od urodzenia, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie twardych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych (RGP – rigid gas permeable), rzadziej – miękkich silikonowo-hydrożelowych.

Zastosowanie soczewek kontaktowych

Soczewki kontaktowe u dzieci są stosowane przede wszystkim ze wskazań leczniczych, a tylko wyjątkowo w celach kosmetycznych lub psychologicznych. Ich użycie wynika z niemożności otrzymania tego samego efektu leczniczego przez noszenie szkieł okularowych. Stanowią one często jedyną lub najlepszą możliwość zaopatrzenia optycznego niemowląt i dzieci w kolejno omówionych schorzeniach oczu.

Bezsoczewkowość pooperacyjna jedno- i obuoczna (aphakia)

Mimo dużego postępu i udoskonalania technik operacyjnych zaćmy oraz coraz nowszych i doskonalszych sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych wielu chirurgów okulistów decyduje się na operację usunięcia zaćmy wrodzonej techniką lentektomii. Zabieg wykonuje się zaraz po urodzeniu i wykryciu choroby. Według najnowszych wytycznych American Academy of Ophthalmology (AAO) usunięcie zaćmy wrodzonej wraz ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (IOL – intraocular lens) powinno odbyć się nie wcześniej niż w 6 miesiącu życia dziecka. Wynika to z występowania większej liczby powikłań pooperacyjnych, jeśli wszczep soczewki wykonany zostanie wcześniej. Dodatkowo trzeba się liczyć ze stopniowym wzrostem gałki ocznej u tak małych dzieci i związanymi z tym zmianami refrakcji oka1.

U dzieci operowanych zaraz po urodzeniu bezsoczewkowość pozostaje w granicach od +30,0 do +20,0 Dsph, u dzieci kilkuletnich wynosi ona już od +18,0 do +15,0 Dsph, co wymaga odpowiedniej korekcji zaistniałej wady refrakcji. Jedyną metodą jej wyrówn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rodzaje soczewek kontaktowych

Najważniejsze cechy soczewek kontaktowych to ich moc optyczna i właściwości fizykochemiczne materiału, z którego są wykonane. Moc optyczna, czyli budowa soczewki, zależy od [...]

Zasady dobierania soczewek kontaktowych

Jednym z najważniejszych czynników dobrego zaopatrzenia optycznego jest wybór odpowiedniej soczewki kontaktowej. Soczewka taka musi optycznie spełniać rolę normalnej rogówki oka, czyli [...]

Podsumowanie

Soczewki kontaktowe są jednymi z najlepszych, a często wręcz niezbędnych pomocy optycznych. Zastępują niejednokrotnie szkła okularowe. Soczewki są stosowane zarówno u dorosłych, jak i u dzieci [...]

Do góry