Ostry dyżur

Nietypowa przyczyna krwotoku do ciała szklistego

lek. Joanna Miękiszak

lek. Emilia Zwolińska

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Joanna Miękiszak

Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: joanna.miekiszak@gmail.com

  • W artykule przedstawiono studium przypadku pacjenta z rozpoznaniem przerzutu do naczyniówki z towarzyszącym i maskującym jego obecność krwotokiem do ciała szklistego, co pokazuje, jak istotne jest ostrożne różnicowanie zmian obserwowanych w badaniu USG gałki ocznej oraz uwzględnienie w diagnostyce różnicowej procesów rozrostowych, w tym o charakterze wtórnym
  • Omówiono ponadto szerzej wewnątrzgałkowe przerzuty nowotworów złośliwych

Opis przypadku

Mężczyzna, 72 lata, zgłosił się na okulistyczną izbę przyjęć z powodu pogorszenia widzenia o nagłym początku, trwającego od blisko 2 tygodni. W wywiadzie pacjent podawał nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca i utrwalone migotanie przedsionków. Z tytułu wymienionych obciążeń przewlekle przyjmował doustne leki przeciwkrzepliwe.

W badaniu okulistycznym stwierdzono najlepszą skorygowaną ostrość wzroku prawego oka – poczucie światła, lewego oka – 1,0 z optymalną korekcją, ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP – intraocular pressure) prawego oka – 22 mmHg, lewego zaś – 17 mmHg. W odcinku przednim prawego oka obserwowano poszerzone naczynia spojówki i neowaskularyzację tęczówki (ryc. 1). Z odchyleń w odcinku przednim lewego oka stwierdzono opalizację soczewki. Z powodu obecności krwotoku w ciele szklistym wgląd w dno prawego oka był niemożliwy. Wykonano badanie ultrabiomikroskopowe (UBM – ultrasound biomicroscopy), które wykazało niejednorodną echogeniczność naczyniówki za ciałem rzęskowym, oraz badanie ultrasonograficzne w projekcji B uwidaczniające zagęszczenia w ciele szklistym, mogące odpowiadać krwotokowi, całkowite odwarstwienie siatkówki, a ponadto nieregularne pogrubienie warstwy naczyniówkowo-siatkówkowej o niejednorodnej echogeniczności od góry i nosa (ryc. 2). Na dnie lewego oka widoczna była tarcza nerwu wzrokowego o prawidłowym zagłębieniu, druzy w obszarze plamki oraz różowa przyłożona siatkówka.

Na podstawie obrazu otrzymanego w badaniu USG wysnuto podejrzenie rozwoju procesu rozrostowego w obrębie naczyniówki lub krwotoku podsiatkówkowego. W celu dalszej diagnostyki pacjent został skierowany do poradni okulistycznej o profilu onkologiczn...

Na wizycie kontrolnej z wynikiem rezonansu magnetycznego oczodołów pacjent zgłaszał dolegliwości bólowe ze strony prawego oka. Ostrość wzroku prawego oka to wątpliwe poczucie światła, ciśnienie wewnątrzgałkowe – 46 mmHg, poza tym odcinek przedni p...

W badaniach laboratoryjnych, poza morfologią krwi obwodowej i wykładnikami stanu zapalnego (OB, CRP [(białko C-reaktywne]), uwzględniono markery nowotworowe: CEA (antygen karcynoembrionalny), AFP (α-fetoproteina), PSA (antygen sterczowy), CA (anty...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wewnątrzgałkowe przerzuty nowotworów złośliwych

Przerzuty do gałki ocznej są najczęstszą postacią nowotworów złośliwych wewnątrzgałkowych i często są pierwszym objawem rozsianego nowotworu. U 8-10% pacjentów z rozsianą chorobą nowotworową [...]

Rozpoznanie

Wywiad z pacjentem może na wczesnym etapie ukierunkować proces diagnostyczny, ponieważ większość chorych, którzy zgłaszają się z guzem przerzutowym w oku, ma historię leczenia [...]

Leczenie

Głównym celem leczenia jest poprawa ostrości wzroku i dzięki temu poprawa jakości życia pacjenta na czas przewidywanego przeżycia. Średni czas przeżycia u chorych [...]

Podsumowanie

Zaprezentowany w tym artykule przypadek pokazuje, jak istotne jest ostrożne różnicowanie zmian obserwowanych w badaniu USG gałki ocznej oraz uwzględnienie w diagnostyce różnicowej procesów [...]

Do góry