Aktualności naukowe

Najnowsze badania

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Ocena przeżyć całkowitych i bezpieczeństwa stosowania w trakcie leczenia niwolumabem (Anti–Programmed Death 1 Antibody, BMS-936558, ONO-4538) u pacjentów wcześniej leczonych z powodu zaawansowanego NDRP

Programowana śmierć komórki jest punktem uchwytu dla immunologicznej aktywności przeciwnowotworowej. Niwolumab, w pełni ludzka immunoglobulina G4, jest przeciwciałem przeciwko inhibitorowi dla receptora PD1, które w badaniu I fazy wykazywało aktywność przeciwnowotworową oraz było dobrze tolerowane przez pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi leczonymi. Receptor odpowiedzialny za programowaną śmierć komórki (PD-1) jest obecny na aktywowanych komórkach T, który zwykle służy do tłumienia odpowiedzi odpornościowej (ochrona przed nadmierną reakcją zapalną organizmu i przed rozwojem chorób autoimmunologicznych). Jednak w chorobie nowotworowej komórki guza poprzez produkcję specjalnych ligandów (PD-L1), które łączą się z receptorem PD1 na limfocytach T, inaktywując te ostatnie, sprawiają, że nie są rozpoznawane i niszczone, co umożliwia dalszy rozwój guza i przerzutowanie.

W omawianym badaniu oceniano przeżycie całkowite (OS), czas trwania odpowiedzi oraz długoterminowe bezpieczeństwo u pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym płuca (NSCLC) otrzymujących niwolumab. Mediana obserwacji wynosiła 39 miesięcy (zakres od 32...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ocena przeżyć całkowitych i bezpieczeństwa stosowania w trakcie leczenia niwolumabem (Anti–Programmed Death 1 Antibody, BMS-936558, ONO-4538) u pacjentów wcześniej leczonych z powodu zaawansowanego NDRP

Programowana śmierć komórki jest punktem uchwytu dla immunologicznej aktywności przeciwnowotworowej. Niwolumab, w pełni ludzka immunoglobulina G4, jest przeciwciałem przeciwko inhibitorowi dla [...]

Nowy schemat leczenia opracowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej

Po wielu latach rozczarowujących badań klinicznych z lekami, które pozwoliłyby na poprawę wyników leczenia pacjentów z rozpoznanym złośliwym międzybłoniakiem opłucnej, nowe [...]
Do góry