Aktualności

Wydarzyło się w onkologii

Monika Stelmach

Warszawska koalicja

WUM i CO-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie chcą zacieśnić współpracę i powołać Akademicki Ośrodek Onkologiczny. List intencyjny w tej sprawie podpisali rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz dyrektor COI prof. Jan Walewski. Celem porozumienia jest m.in. udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z udziałem pracowników obu podmiotów, prowadzenie wspólnych projektów naukowych i naukowo-badawczych, a także stworzenie nowoczesnej bazy służącej kształceniu przed- i podyplomowemu kadr medycznych oraz udzielaniu świadczeń w dziedzinie onkologii.

Profilaktyczne jabłko

W Białymstoku naklejki na jabłkach, dostępnych w niektórych sklepach, mają przypominać o badaniach profilaktycznych: cytologii i mammografii. To akcja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na badania zgłasza się ok 40-50 proc. pań z grup ryzyka. Reszta nie odpowiada na wysyłane zaproszenia. Dlatego NFZ postawił również na inne formy promocji profilaktyki.

Radioterapia we Włocławku

Nowo uruchomiony włocławski zakład radioterapii (filia CO im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy) przyjmuje pierwszych pacjentów. Na potrzeby placówki powstał trzykondygnacyjny budynek z dwoma bunkrami wyposażonymi w akceleratory wysokoenergetyczne. Szacuje się, że będzie leczył do tysiąca osób rocznie. Poza zakładem radioterapii włocławska filia dysponuje bowiem zespołem przychodni przyjmujących pacjentów w trybie ambulatoryjnym, salą zabiegową z chirurgią jednego dnia i ambulatorium chemioterapii. Prowadzi też diagnostykę obrazową – wykonuje rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, mammografię i USG.

Alkohol i rak

Spożywanie alkoholu przyczynia się co roku do około 700 tys. nowych przypadków nowotworów złośliwych na świecie – szacuje Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (działająca przy WHO). Liczba zgonów z powodu tych nowotworów jest oceniana na blisko 370 tys. rocznie. Najsilniejszy związek eksperci IARC odnotowali między piciem alkoholu a ryzykiem zachorowania na raka piersi – ponad jedna czwarta nowych przypadków ma związek z alkoholem. Na drugim miejscu znalazł się rak jelita grubego – picie alkoholu powiązano z 23 proc. przypadków tego nowotworu.

Edukacja po świętokrzysku

Świętokrzyskie Centrum Onkologii otworzyło szkołę profilaktyki onkologicznej. Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbywają się w ramach IV edycji programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Lekarze, specjaliści promocji zdrowia i psychologowie uczą, jak przekazywać wiedzę uczniom w sposób ciekawy i przystępny. W tegorocznej edycji szczególnie dużo miejsca poświęca się prewencji nowotworów spowodowanych paleniem tytoniu. Program został oparty na nowej wersji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Nowocześnie w Gliwicach

Gliwickie Centrum Onkologii otrzymało nowoczesny angiograf, który umożliwia dotarcie do guza przez tętnice i z użyciem chemioterapeutyków bądź izotopów zamknięcie naczynia odżywczego guza. Dawka chemioterapeutyków podawana bezpośrednio do guza jest wielokrotnie mniejsza od dawki stosowanej dożylnie, co redukuje działania niepożądane. Wskazaniem do tego typu leczenia są zmiany nieoperacyjne. Głównym obszarem działań będą: wątroba, nerki i trzustka. Aparat pozwala też na zastosowanie skutecznego leczenia przeciwbólowego.

Dwie poradnie na jednej ulicy

W Busku-Zdroju na jednej ulicy otwarto dwie poradnie onkologiczne. Jedną prowadzi Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, drugą ZOZ Busko-Zdrój. Sytuację tę spowodowało nałożenie się na siebie projektów niezależnych placówek ochrony zdrowia. Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ŚCO) w Kielcach w niektórych szpitalach powiatowych tworzy swoje filie i na tej mapie znalazło się również Busko-Zdój. Jednocześnie dyrektor ZOZ w Busku ogłosił przetarg na prowadzenie poradni onkologicznej, który wygrała spółka z Krakowa. Nie wiadomo jednak, czy obie placówki będą w stanie utrzymać się w mieście, gdzie żyje niecałe 16,5 tys. mieszkańców.

Do góry