Dla pacjenta

Co to jest czerniak?

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Czym jest czerniak?

Small czerniak1 opt

Czerniak jest złośliwym nowotworem wywodzącym się z komórek melanocytowych, czyli komórek barwnikowych. Najczęściej dotyczy skóry, ale może także rozwijać się w obrębie gałki ocznej i błon śluzowych.

Jak wygląda czerniak?

Czerniak może wyglądać jak znamię barwnikowe lub pieprzyk. Do wstępnej oceny zmiany na skórze stosuje się system ABCDE klinicznych cech czerniaka skóry:

A (asymmetry) – asymetria,

B (borders) – brzegi,

C (color) – kolor,

D (diameter/dynamics) – średnica lub dynamika zmiany,

E (elevation/evolution) – uwypuklenie powierzchni lub ewolucja zmiany.


Główną nieinwazyjną metodą diagnostyczną zmian na skórze jest dermatoskopia, która polega na wykorzystaniu specjalnych powiększających urządzeń, dzięki czemu można dokonać precyzyjnego badania.

Czy pieprzyk to czerniak?

Nie, pieprzyk to nie czerniak. Jednak czasami czerniak może z wyglądu przypominać pieprzyk.

Czy czerniak boli?

To zależy od stopnia zaawansowania choroby. We wczesnej fazie, gdy jest ona ograniczona tylko do zmiany na skórze, czerniak nie boli.

Czerniak: co powinno zaniepokoić?

Czerniak może rozwinąć się de novo lub na podłożu już istniejącego znamienia barwnikowego. W tym drugim przypadku do objawów, które powinny zwrócić uwagę, należą: zgrubienie, zmiana powierzchni, zabarwienia brzegów lub wystąpienie swędzenia bądź krwawienia.

Zaniepokojenie powinny wywołać zwłaszcza zmiany asymetryczne, o nierównych i postrzępionych brzegach, różnorodnym kolorze, z nierównomiernym rozkładem barwnika, średnicy większej niż 0,5 cm lub powiększającej się średnicy oraz zmiany o uwypukleniu powierzchni.

Kiedy leczyć czerniaka?

Każdą podejrzaną zmianę barwnikową na skórze należy skonsultować z lekarzem, który, po jej obejrzeniu, podejmie decyzję, czy należy ją usunąć. Sposób dalszego leczenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania choroby.

Do góry