Aktualności naukowe

Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej COI

Najnowsze badania

Lek. Robert Omiotek

Produkty sojowe korzystne w raku piersi?

Na podstawie wyników badania organizacji Breast Cancer Family Registry, zrzeszającej 6 ośrodków akademickich w USA, zwiększona podaż produktów sojowych w diecie może się przyczynić do poprawy przeżycia chorych na raka piersi.

W badaniu obserwowano zalezność pomiędzy spożywaniem naturalnie występujących izoflawonów zawartych w produktach sojowych, mających działanie podobne do estrogenów, a ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w grupie 6235 amerykańskich i kanadyjskich kobiet chorych na raka piersi.

W okresie obserwacji trwającym średnio 9 lat stwierdzono 1224 zgony. Badacze zaobserwowali, że kobiety przyjmujące wysokie dawki izoflawonów (>1,5 mg dziennie) miały o 21 proc. mniejsze ryzyko zgonu niż kobiety przyjmujące dawki mniejsze (0,3 mg dziennie), HR 0,79, 95% CI; 0,64-0,97; P=0,01. Zmniejszenie umieralności dotyczyło kobiet, u których nie stwierdzono ekspresji receptorów estrogenowych, oraz tych, które nie były leczone hormonoterapią.

Według naukowców wyniki badania przemawiają za brakiem negatywnego wpływu produktów sojowych u pacjentek leczonych hormonoterapią a izoflawony w nich zawarte mogą mieć protekcyjny efekt u chorych, których komórki nowotworu nie wykazują ekspresji r...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Produkty sojowe korzystne w raku piersi?

Na podstawie wyników badania organizacji Breast Cancer Family Registry, zrzeszającej 6 ośrodków akademickich w USA, zwiększona podaż produktów sojowych w diecie [...]

Cytokiny prozapalne mogą odpowiadać za mechanizm hormonooporności u pacjentek z rozpoznanym hormonozależnym rakiem piersi

Blisko 75 proc. nowotworów złośliwych piersi wykazuje na swojej powierzchni ekspresję receptorów estrogenowych. Dlatego też u tych pacjentek powszechnie stosowane są [...]

Do góry