Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

  • Bendamustine Kabi (bendamustine) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 2,5 mg/mL 1 fiol. 25 mg i 1 fiol. 100 mg


Wskazania.

  • Przewlekła białaczka limfocytowa (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Bineta), jako leczenie pierwszego wyboru u pacjentów, u których chemioterapia skojarzona z fludarabiną jest niewskazana.
  • Chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu, w monoterapii u pacjentów, u których progresja choroby nastąpiła w trakcie lub przed upływem 6 miesięcy od zakończenia leczenia rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab.
  • Szpiczak mnogi (stadium II z progresją lub stadium III wg klasyfikacji Durie-Salmona), jako leczenie pierwszego wyboru w skojarzeniu z prednizonem u pacjentów powyżej 65. r.ż., którzy nie kwalifikują się do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych, oraz którzy w momencie rozpoznania mają objawy istotnej klinicznie neuropatii, uniemożliwiającej zastosowanie leczenia zawierającego talidomid lub bortezomib.
  • Pemetrexed Fresenius Kabi (Pemetrexed) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 100 mg 1 fiol. i 500 mg 1 fiol.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Bendamustine Kabi (bendamustine) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 2,5 mg/mL 1 fiol. 25 mg i 1 fiol. 100 [...]

Nowości na liście refundacyjnej

Bendamustine Kabi (bendamustyna) proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 2,5 mg/mL 1 fiol. 25 mg i 1 fiol. 100 [...]

Nie jest już refundowany

Vopecidex (kapecytabina) tabl. powl. 150 mg 60 szt.; tabl. powl. 500 mg 120 szt. (nie jest już refundowany w programie chemioterapii). [...]

Nowe wskazania dla substancji zarejestrowanych na świecie

Awelumab (Bavencio, roztw. do inf. iv. 20 mg/mL)

Nowe substancje zarejestrowane na świecie

Durwalumab (Imfinzi, roztw. do inf. iv. 50 mg/mL)
Do góry