Aktualności

Wydarzyło się w onkologii

Monika Stelmach

Wsparcie fundacji

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie powstała fundacja „Nie dla raka”. Powołał ją dr hab. Wojciech Makarewicz, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Cel – niesienie pomocy osobom z chorobami nowotworowymi i wspieranie rozwoju oddziału, np. poprzez współfinansowanie zakupów sprzętu, także pomoc przy wdrażaniu nowoczesnych technik leczniczych oraz szkoleniu lekarzy i pielęgniarek. Będzie też promować zachowania prozdrowotne.

Chemioterapia do likwidacji

W Olkuskim Nowym Szpitalu zostanie zlikwidowany dzienny oddział chemioterapii. Powodem jest malejąca z roku na rok liczba pacjentów oraz coraz niższy kontrakt. Teraz olkuski szpital chce objąć opieką paliatywno-hospicyjną większą liczbę pacjentów. W tym celu powiększony zostanie już istniejący oddział paliatywny w miejsce oddziału dziennej chemioterapii.

Pod kontrolą

Świętokrzyskie Centrum Onkologii otrzyma ponad 1,7 mln zł unijnej dotacji na profilaktykę raka szyjki macicy. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania medialna zachęcająca kobiety do badań, zaplanowane są spotkania informacyjno-edukacyjne we wszystkich 12 gminach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a także konferencje dla POZ. Uczestniczki zostaną objęte badaniami przesiewowymi.

Razem można więcej

W ramach kampanii edukacyjnej „Hamuj raka! Daj szansę płucom!” powstała pierwsza grupa wsparcia dla chorych na raka płuca i ich bliskich. Pilotażowy projekt ruszył w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W spotkaniach, poza pacjentami i ich rodzinami, udział biorą także: onkolog, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka oraz przedstawiciele stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny. W przyszłości planowane jest powołanie podobnych podobnych grup wsparcia także w innych miastach. Kampania powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Fundacji Onkologicznej Alivia.

Lekarze POZ w walce z rakiem

Na Mazowszu 70 placówek POZ włączyło się w realizację ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Rola lekarza POZ będzie polegała na wypełnianiu wspólnie z pacjentami ankiety. Zawiera ona pytania dotyczące objawów, które mogłyby wskazywać na nowotwory głowy i szyi. Jeśli z odpowiedzi będzie wynikało podejrzenie choroby, pacjent zostanie zakwalifikowany do pogłębionej diagnostyki w Radomskim Centrum Onkologii lub Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. W ramach programu w ciągu dwóch lat przebadanych zostanie 10 tys. pacjentów z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Program obejmuje osoby w wieku 40-65 lat.

Leczenie kompleksowe

AOTMiT opracowała projekt dotyczący centrów leczących nowotwory piersi. Terapia będzie się składać z czterech modułów. Pierwszy to diagnostyka wstępna i pogłębiona. Drugi – leczenie obejmujące w zależności od potrzeb świadczenia chirurgiczne, radioterapię, brachyterapię, leczenie systemowe oraz chirurgię plastyczną. W ramach modułu rehabilitacji będzie ona dostępna przed operacją, zaraz po niej i w późnym okresie pooperacyjnym. Kolejny moduł to minimum pięcioletnie monitorowanie zarówno skuteczności leczenia, jak i toksyczności terapii. Na razie w Polsce działają trzy akredytowane breast cancer unit (BCU): w Szczecinie, Kielcach i Krakowie. Proponowane zmiany mają na celu podniesienie jakości usług we wszystkich onkologicznych ośrodkach w Polsce. Obecnie część kobiet trafia na leczenie do placówek, które nie oferują kompleksowej terapii.

Jak mówić o nowotworze

W Instytutach Matki i Dziecka ruszą dwudniowe szkolenia personelu z psychoonkologii. Kurs ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o technikach komunikacji z pacjentem w trakcie choroby nowotworowej i jego rodziną, ale także przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego personelu medycznego. Warsztaty przejdą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i sekretarki medyczne. W łódzkim instytucie zaplanowane są na 17-18 października, w radomskim IMiD na 6-7 listopada, a warszawskim IMiD na 4-5 grudnia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Finansuje je Ministerstwo Zdrowia.

Do góry