Felieton

Narodowy Instytut Onkologii

Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki

W swoim exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wybudowanie Narodowego Instytutu Onkologii. To bardzo ważny, pozytywny sygnał, mówiący jednoznacznie o docenianiu rangi onkologii w systemie opieki zdrowotnej. Istnieją dwa aspekty problemu. Pierwszy, natury technicznej, to konieczność rewitalizacji kompleksu szpitalnego Centrum Onkologii w Warszawie przy ul. Roentgena, które uległoby przekształceniu w Narodowy Instytut. Zasadność rewitalizacji szpitala nie budzi wątpliwości. Szpital działający nieprzerwanie od ponad 25 lat, wybudowany według przestarzałej technologii, osiągnął stopień zużycia swojej infrastruktury przekraczający 90 proc. Najprostszą drogą rewitalizacji obiektu, również z ekonomicznego punktu widzenia, jest wybudowanie nowego szpitala, z wykorzystaniem części dotychczasowej infrastruktury. Równie istotny jest drugi aspekt, czyli formalne utworzenie Narodowego Instytutu Onkologii, i umocowanie go w sieci opieki onkologicznej.

Koncepcja utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii z wykorzystaniem dotychczasowego Centrum Onkologii nie jest nowa i sięga ostatnich dekad ubiegłego wieku. Kilka lat temu powstał projekt utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii w ...

Do góry