Opis przypadku

Uporczywe bóle głowy w przebiegu olbrzymiego kostniaka zatoki czołowej i zachyłka czołowo-sitowego

Lek. Magdalena Wacławek

Lek. Kalina Owczarek

Dr hab. med. Jarosław Miłoński

Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel. 42 639 35 80, faks 42 639 35 80, e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

Wprowadzenie

Celem pracy jest przedstawienie przypadku chorej z uporczywymi bólami głowy w przebiegu olbrzymiego kostniaka zatoki czołowej i zachyłka czołowo-sitowego hospitalizowanej w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii UM w Łodzi.

Opis przypadku

Chora, lat 69, została przyjęta w trybie planowym do kliniki w celu usunięcia kostniaka zatoki czołowej lewej, uwidocznionej w badaniu TK zatok przynosowych, które miała wykonane w warunkach ambulatoryjnych z powodu silnych dolegliwości bólowych głowy w rzucie zatoki czołowej lewej.

Na podstawie wywiadu i obserwacji klinicznej, badania laryngologicznego, badań obrazowych chorą zakwalifikowano do operacji osteoplastycznej lewej zatoki czołowej z usunięciem kostniaka i zniesieniem przegrody międzyzatokowej oraz etmoidektomii przedniej lewostronnej metodą endoskopową.

Przebieg pooperacyjny bez powikłań.

Zgłaszane bóle głowy prawie całkowicie ustąpiły.

Wnioski

Ze względu na lokalizację i grożące poważne powikłania oczne i oczodołowe zrezygnowano z usunięcia masy guza w zachyłku czołowo-sitowym, natomiast udrożnienie lewej zatoki czołowej po usunięciu z jej światła kostniaka nastąpiło poprzez zniesienie przegrody kostnej międzyzatokowej.

Bóle głowy stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości, z jakimi pacjenci zgłaszają się do lekarzy różnych specjalności. Jest to zarazem temat zawsze aktualny, który pozostaje przedmiotem szerokich badań.[1,2]

Według Klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy – ICHD-3 beta bóle głowy można podzielić na pierwotne oraz wtórne.[3]

Do pierwszej grupy zalicza się m.in.:

 • migrenę,
 • bóle głowy typu napięciowego,
 • trójdzielno-autonomiczne,
 • inne związane z aktywnością bądź działaniem bodźca zewnętrznego.


Rozpowszechnienie samej migreny ocenia się na 10-15 proc. populacji ogólnej.[3] Druga grupa to bóle głowy, do których zalicza się:

 • urazy głowy,
 • zaburzenia naczyniowe,
 • zaburzenia ciśnienia śródczaszkowego,
 • nieinfekcyjne czynniki zapalne,
 • nowotwory wewnątrzczaszkowe,
 • napady padaczkowe,
 • nadużywanie substancji chemicznych,
 • infekcje,
 • zaburzenia homeostazy,
 • choroby twarzoczaszki,
 • zaburzenia psychiczne.[3]

Kostniaki twarzoczaszki są relatywnie rzadkimi, wolno rosnącymi nowotworami pochodzenia łącznotkankowego.[4-6,8-10,14] Ich powszechne występowanie w populacji ocenia się na 0,01-0,43 proc.,[4] a według niektórych autorów nawet do 3,69 proc. z prze...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Kostniaki zatok przynosowych są zazwyczaj powoli rosnącymi guzami nowotworowymi i w wielu przypadkach nie wymagają leczenia operacyjnego. Dopiero dolegliwości bólowe zatok [...]

Podsumowanie

Ze względu na lokalizację i grożące poważne powikłania oczne i oczodołowe zrezygnowano z usunięcia masy guza w zachyłku czołowo-sitowym, natomiast udrożnienie [...]

Do góry