Felieton

Życzenia noworoczne dla polskiej onkologii

Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki

Small kawecki a ww003 x opt

Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki

Przed nami nowy, 2019 rok. Tradycyjnie życzymy sobie zdrowia i szczęścia, bo to drugie jest również ważne. A czego życzyć polskiej onkologii? Najprostsza odpowiedź brzmi: zwiększenia nakładów finansowych na opiekę nad chorymi na nowotwory. To sprawa kluczowa. Bez jej rozwiązania inne działania, choćby te najbardziej słuszne, nie przyniosą oczekiwanych efektów, czyli poprawy jakości opieki onkologicznej.

A nowy rok z punktu widzenia sytuacji finansowej szpitali onkologicznych zapowiada się bardzo trudno. Zmieniona została na niekorzyść wycena procedur radioterapii radykalnej. Kwota refundacji świadczeń, przede wszystkim wysokospecjalistycznych, została zredukowana o 5 proc. To może wydawać się niewiele, ale w przypadku dużych szpitali przychody zostaną uszczuplone o kilka milionów złotych w skali roku. W założeniu autorów rozporządzenia, rekompensatę ma stanowić zastosowanie współczynnika 1,25 dla rozliczania części procedur chirurgicznych, pod warunkiem realizacji określonej liczby zabiegów operacyjnych w ciągu roku. To akurat słuszne, bo większość świadczeń chirurgicznych była i jest ewidentnie niedoszacowana. Można się jednak obawiać, że straty z tytułu radioterapii będą trudne do wyrównania. Chirurgia również ulega ewolucji i rzeczywiste koszty złożonych zabiegów systematycznie rosną. Może coś dobrego wyniknie z prac AOTMiT mających na celu urealnienie kosztów chirurgii, ale to raczej melodia przyszłości. Wracając do radioterapii, dewaluacja wyceny świadczeń jest tym bardziej frustrująca, że kwotowo straty będą największe w przypadku procedur o najwyższym stopniu złożoności, które według współczesnych rekomendacji powinny być jak najszerzej promowane. To trochę niezrozumiałe działanie, bo może stanowić zachętę do stosowania mniej praco- i kosztochłonnych technik napromieniania, przy których straty finansowe sumarycznie będą mniejsze. A to przełożyłoby się na pogorszenie jakości radioterapii.

Na problemy finansowe szpitali wpływają również czynniki obiektywne. Wdrażanie nowych technologii wtórne do dynamicznego postępu wiąże się z systematycznym wzrostem kosztów. Dodatkowo, dochodzą skutki regulacji płacowych dla lekarzy i pielęgniarek, których pochodne pokrywane są ze środków szpitali. Sumarycznie zapowiada się rok problemów finansowych, co uzasadnia życzenia zwiększenia nakładów na leczenie onkologiczne. Jest to po prostu konieczność.

Pozostałe życzenia to poprawa dostępności do nowych technologii lekowych poprzez usprawnienie i przyspieszenie działań AOTMiT, fundusze na modernizację aparatury medycznej oraz sukces pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej przekładający się na pełną koordynację opieki nad chorymi na nowotwory. A ze swojego podwórka – uzyskanie funduszy na rewitalizację szpitala Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz jak najszybsze rozpoczęcie tej niezbędnej, nie tylko dla Mazowsza, inwestycji.

Wszystkim Czytelnikom życzę dużo zdrowia, szczęścia oraz spełnienia planów i marzeń. Oby ten rok był lepszy od minionego.

Do góry