Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowe preparaty na liście refundacyjnej

  • Anagrelide Zentiva (anagrelid) kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (refundacja w programie lekowym w chemioterapii).

Wskazania. ► W celu obniżenia zwiększonej liczby płytek krwi u pacjentów zagrożonych nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie tolerują aktualnego leczenia lub u których aktualne leczenie nie spowodowało zredukowania zwiększonej liczby płytek krwi do zadowalającej wartości. Uwaga. Zagrożenie pacjenta z nadpłytkowością samoistną określa się na podstawie obecności ≥ 1 z następujących czynników: wiek > 60 lat, liczba płytek krwi > 1000 × 109/L, przebyte krwotoczne zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.

  • Tecentriq (atezolizumab) koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 1,2 g fiol. 20 mL (refundacja w programie lekowym: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca [ICD-10 C 34]).

Wskazania. ► Monoterapia dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem urotelialnym (UC) po wcześniejszej chemioterapii zawierającej związki Pt lub u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia cisplatyną.

► Monoterapia dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) po wcześniejszej chemioterapii. Pacjenci z mutacjami aktywującymi EGFR lub ALK-pozytywnymi mutacjami w guzie przed leczeniem powinni otrzymać również leczenie ukierunkowane molekularnie.

  • Venclyxto (wenetoklaks) tabl. powl. 10 mg 10 szt. i 14 szt.; tabl. powl. 50 mg 5 szt. i 7 szt.; tabl. powl. 100 mg 7 szt., 14 szt. i 112 szt. (refundacja w programie lekowym: leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem [ICD 10: C91.1]).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowe preparaty na liście refundacyjnej

Anagrelide Zentiva (anagrelid) kaps. twarde 0,5 mg 100 szt. (refundacja w programie lekowym w chemioterapii).

Nowe substancje lecznicze (EMA)

EMA zarejestrowała kolejne nowe substancje zarejestrowane wcześnie przez FDA.

Do góry