• <50 lat z krwawieniem z odbytu i utratą masy ciała

• <50 lat z krwawieniem z odbytu i niedokrwistością.

Podsumowanie

Zmiana rytmu wypróżnień u znacznej części pacjentów nie jest spowodowana rakiem lub inną chorobą organiczną jelita grubego.

Problem stanowi wytypowanie tych osób spośród zgłaszających się do lekarza, u których ryzyko raka jest wyższe, tak aby została zachowana równowaga pomiędzy korzyściami i ewentualnymi niekorzystnymi konsekwencjami postępowania zachowawczego lub diagnostyki endoskopowej jelita grubego. Wydaje się, że krokiem w dobrą stronę są rekomendacje NICE.

Potrzeba dalszych badań oceniających wartość predykcyjną poszczególnych objawów względnie alarmowych, w tym zmiany rytmu wypróżnień.

Wydaje się również rozsądne, aby do czasu rozstrzygnięcia dyskutowanych w niniejszym artykule problemów wszelkie wątpliwości wyjaśniać na podstawie badań kolonoskopowych.

Do góry