Pacjent w stanie terminalnym

Szybko narastający płyn w jamie opłucnowej

lek. Michał Dębczyński
dr n. med. Beata Kuklińska
prof. dr hab. n. med. Robert M. Mróz

II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, USK w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Beata Kuklińska

II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

e-mail: beatakuklinska@op.pl

  • Płyn w jamie opłucnowej (hydrothorax) jako patologia charakteryzująca się nadmiernym nagromadzeniem płynu między blaszkami opłucnej płucnej i opłucnej ściennej, najczęściej spowodowana przez nowotwory, niewydolność serca i zapalenie płuc
  • Obraz kliniczny, diagnostyka (badanie podmiotowe, badania obrazowe i inwazyjne, analiza płynu na podstawie badania materiału z punkcji opłucnej) i leczenie w przypadku szybko narastającego płynu w jamie opłucnej

Fizjologicznie w jamie opłucnowej znajduje się niewielka ilość płynu (5-15 ml), która jest stale wymieniana. Zwiększona ilość płynu w tej lokalizacji spowodowana brakiem równowagi między ciśnieniem hydrostatycznym i onkotycznym ma zwykle charakter przesięku, natomiast wynikająca ze zwiększonej przepuszczalności mezotelium i naczyń włosowatych – wysięku. Rzadszymi postaciami są nagromadzenie chłonki (chylothorax), występujące podczas jej wycieku z przewodu piersiowego na skutek urazów lub zabiegów chirurgicznych, oraz nagromadzenie krwi (hemothorax), pojawiające się zazwyczaj w następstwie urazów klatki piersiowej.

Pojawienie się płynu w jamie opłucnowej towarzyszy wielu schorzeniom. Może być jedno- lub obustronne. Najczęstszymi chorobami prowadzącymi do nadmiernego gromadzenia się płynu w jamie opłucnej są: niewydolność serca (36%), nowotwory (21%) oraz zapalenie płuc (14%), na kolejnych miejscach znalazły się zatorowość płucna i marskość wątroby. Do najczęstszych nowotworów będących przyczyną wysięku opłucnowego zalicza się: raka płuca (37%), raka piersi (16%), chłoniaka (11%) i raka jajnika (7%).Warto zauważyć, że najczęściej płyn u pacjentów <34 r.ż. pojawia się z powodu gruźlicy (52%).

Obraz kliniczny

Bez względu na przyczynę pojawienia się płynu w jamie opłucnowej obraz kliniczny jest zbliżony. W większości przypadków dominującym objawem jest duszność. Jest ona spowodowana uciskiem na płuco, co zmniejsza jego objętość, i upośledzeniem ruchów klatki piersiowej. Szczególnie gdy płyn gromadzi się szybko, chory zgłasza duszność utrudniającą wykonanie minimalnego wysiłku i może to prowadzić do niewydolności oddechowej o charakterze restrykcji, a w skrajnych przypadkach, jeśli pacjent nie otrzyma pomocy, do zgonu.

W zależności od przyczyny pacjent może również zgłaszać kaszel, gorączkę i objawy ogólnoustrojowe. Dolegliwości mogą sugerować chorobę leżącą u podstawy problemu, np. zapalenie opłucnej zazwyczaj powoduje dolegliwości z powodu ostrego, silnego, miejscowego bólu przy oddychaniu lub podczas kaszlu. Kiedy pojawia się wysięk, ból może ustąpić, fałszywie oznaczając poprawę stanu. Ciągły ból jest również cechą złośliwych nowotworów opłucnej, takich jak międzybłoniak.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie przedmiotowe

Jeśli ilość płynu jest niewielka, w badaniu fizykalnym możemy nie stwierdzić nieprawidłowości. Gdy płynu jest więcej (od ok. 400 ml), możemy [...]

Badania obrazowe

Podstawową metodą wykrywania płynu w jamie opłucnowej jest badanie RTG klatki piersiowej. Pozwala ono przy niskiej dawce promieniowania wstępnie ocenić ilość [...]

Punkcja jamy opłucnej

W celu wdrożenia właściwego leczenia bardzo ważne jest ustalenie etiologii płynu w jamie opłucnowej. Wymaga to najczęściej wykonania diagnostycznej punkcji opłucnej [...]

Analiza płynu z jamy opłucnowej

Płyn z jamy opłucnowej należy poddać niezbędnym analizom w celu przeprowadzenia diagnostyki różnicowej (tab. 1). Przed wysłaniem materiału do laboratorium warto zwrócić [...]

Badania inwazyjne

Jeżeli nie udało się ustalić etiologii płynu z jamy opłucnowej podstawowymi metodami, można zastosować badania inwazyjne (ryc. 5). Te pomocnicze metody [...]

Leczenie

Lekarz zajmujący się pacjentem, u którego stwierdzono płyn w jamie opłucnej, powinien zachować czujność i brać pod uwagę wiele przyczyn. Niezwykle [...]

Wskazówki praktyczne

Płyn w jamie opłucnowej wiąże się z niekorzystnym rokowaniem. Nagłe nagromadzenie dużej ilości płynu może prowadzić do niewydolności oddechowej i wymaga [...]

Podsumowanie

Płyn w jamie opłucnowej wiąże się z niekorzystnym rokowaniem. Nagłe nagromadzenie dużej ilości płynu może prowadzić do niewydolności oddechowej i wymaga [...]

Do góry