Opis przypadku

Leczenie raka dna jamy ustnej z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych płata unaczynionego z kości strzałkowej

lek. stom. mgr Olga Petruszka1
dr n. med. Paweł Aleksandrowicz1
prof. dr hab. n. med. Piotr Trojanowski2
lek. Katarzyna Grabowska3
dr n. med. Marta Kusa-Podkańska1
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk1

1Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Katedra i Zakład Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk

Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin

e-mail: joannawysokinskamiszczuk@umlub.pl

  • Opis przypadku pacjentki z rozpoznanym rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej i następczej radykalnej terapii chirurgicznej wraz z rekonstrukcją mikrochirurgiczną wolnym płatem z kości strzałkowej
  • Artykuł ma na celu zachęcenie do zachowywania wzmożonej czujności w codziennej praktyce klinicystów, których szczególnym polem działania jest jama ustna

Nowotwory jamy ustnej są narastającym problemem medycznym od kilku dekad. Rak płaskonabłonkowy dna jamy ustnej jest wciąż najczęstszym rozpoznaniem ustalanym w onkologii stomatologicznej. Mimo coraz bardziej zaawansowanych metod leczenia onkologicznego wczesna diagnostyka – z powodu szerokiego zakresu objawów prodromalnych – nieustannie stanowi wyzwanie we współczesnej diagnostyce klinicznej i różnicowej.

Opis przypadku

Do Poradni Periodontologii Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii (UCS) w Lublinie zgłosiła się kobieta w wieku 45 lat, z zawodu nauczycielka, z rozpoznanym rakiem płaskonabłonkowym (carcinoma planoepitheliale cerathodes G2 T3N0M0) wyrostka zębodołowego żuchwy (dna jamy ustnej) (ryc. 1). Kobieta nie paliła papierosów ani nie nadużywała alkoholu. Jakiś czas temu zauważyła niegojące się owrzodzenie pod dolną protezą zębową, które początkowo potraktowała jako odleżynę od tejże protezy.

Po wizycie i badaniu klinicznym w Poradni Periodontologii UCS w Lublinie kobieta została skierowana do Poradni Otolaryngologicznej, gdzie pobrano wycinek do badania histopatologicznego. Po rozpoznaniu w badaniu histopatologicznym nowotworu złośliwego przeprowadzono podstawowe badania laboratoryjne i wykonano tomografię komputerową ze środkiem kontrastowym. Nie ujawniono wówczas przerzutów do węzłów chłonnych szyjnych ani nie stwierdzono wyczuwalnych pakietów węzłów chłonnych w badaniu klinicznym. Pacjentka została zakwalifikowana do radykalnego leczenia operacyjnego, to znaczy wycięcia zmiany nowotworowej en bloc poprzez resekcję żuchwy wraz z tkankami miękkimi wyrostka zębodołowego i dna jamy ustnej (ryc. 2). Ponieważ nie stwierdzono przerzutów do układu chłonnego szyi, nie zastosowano radioterapii pozabiegowej.

Wykonano cięcie podżuchwowe, odpreparowano mięsień szeroki szyi oraz usunięto śliniankę podżuchwową lewą, nie uszkadzając gałązki brzeżnej nerwu twarzowego. Po odpreparowaniu gałęzi żuchwy założono prowadnice na żuchwę w celu jej resekcji. Usunięto całość zmiany nowotworowej wraz z marginesem zdrowych tkanek (ryc. 2 i 3).

Do rekonstrukcji miejsca po resekcji guza nowotworowego zdecydowano się wykorzystać unaczyniony płat skórno-kostny pobrany z okolicy kości strzałkowej. Kość strzałkowa ma dwa typy unaczynienia pochodzące od tętnicy strzałkowej, która wraz z tętnic...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem społeczny, medyczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Skalę tego problemu na 2018 r. odzwierciedlają liczby nowych zachorowań [...]

Epidemiologia

Po uwzględnieniu wszystkich nowotworów głowy i szyi stwierdzono, że w 2010 r. mężczyźni najczęściej zapadali na raka krtani (1924 przypadki), raka [...]

Klasyfikacja TNM raka jamy ustnej

Klasyfikacja TNM (tumor–nodules–metastasis) jest jednolitym systemem oceny zaawansowania anatomicznego choroby wykorzystywanym w celu precyzyjnego określenia stopnia progresji nowotworów złośliwych, od którego [...]

Zmiany przednowotworowe

Jednym z głównych objawów poprzedzających pojawienie się choroby nowotworowej jest dysplazja nabłonka, termin histologicznie oznaczający połączenie zaburzenia dojrzewania i proliferacji komórek. [...]

Rak płaskonabłonkowy

Rak jamy ustnej jest złośliwym nowotworem, który występuje w obrębie warg (zazwyczaj dotyczy dolnej wargi), ale także tylnej ściany gardła czy [...]

Diagnostyka OSCC

Czas trwania objawów raka jamy ustnej od ich pojawienia się do wdrożenia leczenia wynosi średnio od 2 tygodni do 2 lat. [...]

Leczenie

Leczenie radykalne, czyli doszczętne wycięcie zmiany, cechuje najlepsze rokowanie. Cele leczenia radykalnego stanowią doszczętne usunięcie tkanek zmienionych nowotworowo i całkowite wyleczenie [...]

Omówienie przypadku

Spersonalizowane, dokładne i minimalnie inwazyjne leczenie jest wyraźnym celem medycyny precyzyjnej9-11. W przeszłości efekty naprawcze i rekonstrukcyjne operacji u pacjentów z [...]

Podsumowanie

W artykule udostępniono jeden zoptymalizowany protokół rekonstrukcji żuchwy po resekcji guza z wykorzystaniem unaczynionego płata skórno-kostnego pochodzącego ze strzałki, który może [...]

Do góry