Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Niraparyb u pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację i defektami genu naprawy DNA (GALAHAD)

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Rak prostaty oporny na kastrację z przerzutami cechuje się obecnością defektów genów naprawy DNA (DRD – DNA repair deficient), które mogą być podatne na śmierć poprzez hamowanie białek PARP. W prezentowanym badaniu oceniono działanie przeciwnowotworowe i bezpieczeństwo niraparybu, inhibitora PARP, u pacjentów z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z przerzutami i DRD, u których doszło do progresji podczas wcześniejszego leczenia inhibitorem androgenowym i taksanem.

Do badania kwalifikowali się pacjenci w wieku co najmniej 18 lat z histologicznie potwierdzonym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację z przerzutami (dopuszczalna histologia mieszana, z wyjątkiem czystego fenotypu drobnokomórkowego) i DRD ...

Do badania włączono 289 pacjentów, z których 182 (63%) było poddanych ≥3 terapiom systemowym z powodu raka prostaty. Z 289 pacjentów 223 (77%) zostało włączonych do ogólnej populacji analizy skuteczności, która obejmowała kohorty BRCA (n = 142) i ...

Do góry