Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec

Klinika Kardiologii, IP-CZD, Warszawa

Pediatr Dypl. 2013;17(2):3

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Za nami X Kongres Akademii po Dyplomie – Pediatria. Okrągłe rocznice zawsze są okazją do podsumowań i wspomnień. Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność konferencyjną 10 lat temu, byliśmy pionierami przecierającymi szlaki dla ogólnopolskich corocznych konferencji pediatrycznych. Na początku sami nie doceniliśmy zapotrzebowania na ten typ szkolenia. My, organizatorzy, doskonale pamiętamy, że liczba osób, która zgłosiła się na pierwszy kongres, była dwukrotnie większa niż przewidywaliśmy, co spowodowało ogromne zamieszanie organizacyjne. Z roku na rok przybywało uczestników, co wywołało potrzebę poszukiwania sal mogących pomieścić wszystkich zainteresowanych. Do dnia dzisiejszego nasz kongres należy do najbardziej obleganych przez pediatrów spotkań naukowych. Przez 10 lat omówiliśmy wiele aspektów pediatrii i oddaliśmy w Państwa ręce obszerne materiały zjazdowe i numery specjalne Pediatrii po Dyplomie, które stanowiły swoiste kompendia nowoczesnej pediatrii. Organizacja kongresu i związana z nim działalność wydawnicza wymagają ogromnego trudu całego sztabu osób. I w tym miejscu chciałabym im wszystkim bardzo podziękować za zaangażowanie, kreatywność i ciężką pracę. To dzięki nim każdy z kongresów kończył się sukcesem organizacyjnym i merytorycznym. Szczególne podziękowania kieruję do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, do Zarządu Głównego i do Oddziału Warszawskiego, za patronat i wsparcie merytoryczne. Jestem ogromnie wdzięczna moim bezpośrednim współpracowniczkom z komitetu naukowego kongresu – prof. Teresie Jackowskiej, dr Annie Turskiej-Kmieć oraz dr Małgorzacie Wielopolskiej – za wytrwałość i nieustającą pomoc.

W czasie kongresu obchodziliśmy też 16-lecie czasopisma Pediatria po Dyplomie. Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, nie było na rynku takiego wydawnictwa pediatrycznego o charakterze dydaktycznym. Dziś trudno w to uwierzyć, ale były to czasy, kiedy komputeryzacja dopiero wkraczała do naszego życia i dostęp do bieżącej fachowej wiedzy nie był tak łatwy jak obecnie. Pediatria po Dyplomie, która ukazywała się pod patronatem nie tylko Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, ale też American Academy of Pediatrics i opierała się na tłumaczeniach artykułów z renomowanych czasopism amerykańskich – Pediatrics, Pediatrics in Review, AAP Grand Rounds, Neo Reviews – była więc oknem na świat i wprowadzała do naszych gabinetów lekarskich nowoczesną, praktyczną wiedzę. Bardzo szybko rozszerzyliśmy zakres czasopisma o artykuły opracowywane przez polskich specjalistów oraz o uzupełniające komentarze polskich pediatrów do artykułów amerykańskich, które były doskonałymi, obszernymi kompendiami wiedzy na dany temat. Od roku Pediatria po Dyplomie bazuje wyłącznie na opracowaniach polskich specjalistów, zachowując charakter dydaktyczny i bardzo wysoki poziom merytoryczny. W minionych latach wydaliśmy łącznie prawdopodobnie kilka podręczników pediatrii, ciągle aktualizowanych, zawierających najnowszą wiedzę przydatną w naszej codziennej praktyce klinicznej. Wszystkim tłumaczom, a następnie komentatorom i autorom artykułów bardzo dziękuję za długą i owocną współpracę. Szczególne podziękowania kieruję do dra Andrzeja Jędrzejczaka oraz redaktor Marii Pawliny, na których spoczywa główny trud związany z wydawaniem pisma. To dzięki ich wiedzy, sumienności, pomysłom wydawniczym i twórczej współpracy otrzymujemy pismo cieszące się tak dużym uznaniem w środowisku pediatrycznym.

Szanowni Państwo, to dla mnie szczególnie wzruszający moment w życiu zawodowym, bowiem po raz ostatni piszę ten komentarz jako Redaktor Naczelna Pediatrii po Dyplomie i przewodnicząca komitetu naukowego kongresu Akademii po Dyplomie – Pediatria. Odchodzę z wydawnictwa z poczuciem ogromnej satysfakcji. Przez minione lata miałam szczególny zaszczyt uczestniczenia aktywnie w życiu zawodowym pediatrów w Polsce, dokładając cegiełkę do budowy wiedzy w tej dziedzinie medycyny. Dziękuję doktorowi Pawłowi Lubickiemu, prezesowi Medical Tribune, za zaufanie i powierzenie mi tak odpowiedzialnych i wymagających funkcji. Patrzę z ogromnym optymizmem w przyszłość Pediatrii po Dyplomie i wierzę w jej dalszy wspaniały rozwój. Życzę następnemu Redaktorowi Naczelnemu wielu sukcesów i zapewniam, że będę z całym entuzjazmem wspierała jego działania dla dobra i rozwoju pediatrii w Polsce.

Do góry