Ekg dla pediatry

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. med. Anna Turska-Kmieć Klinika Kardiologii IP-CZD, Warszawa

Przerost prawej komory i prawego przedsionka w badaniu elektrokardiograficznym u dzieci

Maria Miszczak-Knecht

Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Maria Miszczak-Knecht Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa e-mail: m.mknecht@czd.pl

Pediatr Dypl. 2013;17(6):62-70

Słowa kluczowe

zapis EKG, przerost prawej komory serca, powiększenie prawego przedsionka

Wprowadzenie

Standardowy zapis elektrokardiograficzny (EKG) jest wypadkową sumy poszczególnych wektorów repolaryzacji i depolaryzacji mięśnia sercowego. Zmiany w wielkości jam serca wpływają na kierunek rozchodzenia się potencjału w mięśniu sercowym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w powierzchniowym zapisie EKG. Dzięki temu za pomocą elektrokardiogramu możemy rozpoznać przerost przedsionków i komór. Do rozpoznania konieczna jest znajomość kryteriów elektrokardiograficznych.

Przerost prawej komory serca

Przerost prawej komory serca w zapisie EKG należy do obrazu wad wrodzonych serca: zespołu Fallota, zwężenia zastawki tętnicy płucnej, skorygowanego przełożenia wielkich pni tętniczych.

Należy pamiętać, że u noworodka przerost prawej komory występuje również w wadach lewego serca z przewodozależnym przepływem systemowym, w których prawa komora pełni rolę komory systemowej (przepływ prawo-lewy przez przewód tętniczy od pnia płucnego do aorty zapewnia przepływ krwi w krążeniu systemowym przy braku lub niedostatecznym przepływie krwi z lewej komory do aorty), takich jak: krytyczne zwężenie zastawki aortalnej, krytyczna koarktacja aorty, przerwanie ciągłości łuku aorty, zespół hipoplazji lewego serca.

Kryteria rozpoznania przerostu prawej komory serca dotyczą odprowadzeń przedsercowych i zmieniają się w zależności od wieku dziecka (tab. 1-3).

W przeroście prawej komory serca w zapisie EKG oś serca jest odchylona w prawo (z uwzględnieniem wieku). U noworodków oś serca jest odchylona >180°.

odprowadzeniu V1 w przeroście prawej komory kształt zespołu QRS ma najczęściej morfologię qR.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trudności diagnostyczne

Obecność bloku prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB). Blok prawej odnogi pęczka Hisa cechuje poszerzenie zespołów QRS, charakterystyczna morfologia w V1 typu rSR’ [...]

Powiększenie prawego przedsionka

Depolaryzacja prawego przedsionka reprezentowana jest w zapisie EKG w początkowym fragmencie załamka P. Kryterium diagnostycznym dla rozpoznania powiększenia prawego przedsionka jest wielkość amplitudy [...]
Do góry