Minisympozjum dermatologia

Trądzik dziecięcy

Joanna Narbutt

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi pl. Hallera 6, 90-647 Łódź e-mail: joanna.narbutt@umed.lodz.pl

Pediatria po Dyplomie 2014;18(6):21-25

Słowa kluczowe

trądzik, zaskórniki, retinoidy, antybiotyki

Wprowadzenie

Trądzik jest najczęstszą chorobą skóry u młodzieży i młodych dorosłych. Uważa się, że występuje u około 85% osób w wieku między 12 a 24 rokiem życia.1 U pacjentów do 11 roku życia rozpoznaje się trądzik dziecięcy. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne zależy od klinicznej postaci trądziku, który można podzielić w zależności od charakteru przeważających zmian chorobowych oraz nasilenia objawów. Obecnie wykwity dzieli się na niezapalne (zaskórniki zamknięte i otwarte) (ryc. 1) oraz zapalne (grudki, krosty, guzki, cysty) (ryc. 2, 3). Wykwitem podstawowym w trądziku jest zaskórnik. W procesie patogenetycznym tej choroby wymienia się kilka zjawisk, takich jak nadmierne rogowacenie ujść jednostki włosowo-łojowej, nadmierne wydzielanie łoju, kolonizacja przez bakterie Propionibacterium acnes oraz uwalnianie mediatorów zapalnych. Trądzik jest chorobą zapalną, a nie bakteryjną, dlatego robienie posiewów bakteryjnych z ognisk chorobowych nie ma uzasadnienia.2

Wpływ trądziku na jakość życia

Mimo częstego występowania choroby i uznania jej za objaw dojrzewania, trądzik często negatywnie wpływa na jakość życia pacjentów. Często obserwuje się u chorych stany lękowe, objawy depresji, niską samoocenę i zakłopootanie.3,4 W badaniach porównawczych wykazano, że trądzik może równie silnie obniżać jakość życia dzieci i młodzieży jak cukrzyca typu 1, padaczka, niektóre zaburzenia psychiczne, a nawet choroba nowotworowa.4 U części chorych obserwuje się również zjawisko dysmorfofobii. Pacjenci ci, mając nawet niewielkie zmiany chorobowe, postrzegają je jako bardzo nasilone i nie umieją zaobserwować pozytywnych efektów stosowanej terapii.

Trądzik noworodkowy (do 4 tygodnia życia)

Choroba ta dotyczy około 20% noworodków, częściej chłopców niż dziewczynek. W tym okresie życia mogą się rozwijać również inne jednostki chorobowe, w których wykwitem są krosty, takie jak rumień toksyczny noworodków, eozynofilowe zapalenie mieszkó...

Trądzik niemowlęcy (do 12 miesiąca życia)

Ta postać również częściej występuje u chłopców niż dziewczynek. W obrazie klinicznym widoczne są zaskórniki, grudki i krosty. Przebieg zazwyczaj jest łagodny, czasami zmiany są jednak bardzo nasilone, występują guzy i nacieki zapalne. W tych post...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wpływ trądziku na jakość życia

Mimo częstego występowania choroby i uznania jej za objaw dojrzewania, trądzik często negatywnie wpływa na jakość życia pacjentów. Często obserwuje się u chorych [...]

Trądzik wieku przedszkolnego (do 7 roku życia)

Występowanie zmian trądzikowych zawsze powinno skłaniać do przeprowadzenia diagnostyki endokrynologicznej, gdyż podczas prawidłowego rozwoju dziecka nie obserwuje się tego typu wykwitów [...]

Trądzik wieku wczesnoszkolnego (do 11 roku życia)

Ta postać trądziku jest klinicznie podobna do trądziku młodzieńczego i jest zazwyczaj jednym z objawów rozpoczynającego się okresu dojrzewania. W obrazie klinicznym dominują zaskórniki, [...]

Leczenie trądziku

Nadtlenek benzoilu. Podstawą terapii jest prawidłowa pielęgnacja skóry. Podczas jej mycia nie należy stosować preparatów wysuszających na bazie alkoholu ani podrażniających. [...]
Do góry