Omówmy to na przypadkach

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. med Anna Zawadzka-Krajewska

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Monika Napiórkowska, Marcin Banasiuk

Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii WUM

Adres do korespondencji: Lek. Monika Napiórkowska Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii WUM Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa, e-mail: napiorkowska.monika@gmail.com

Pediatria po Dyplomie 2014;18(6):36-43

Słowa kluczowe

krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Opis przypadku

Szesnastoletni chłopiec z rozpoznaną 6 lat wcześniej chorobą Leśniowskiego-Crohna, obecnie leczony jedynie mesalazyną, został przyjęty do kliniki z objawami ostrego brzucha. Od dnia poprzedzającego przyjęcie chory zgłaszał poposiłkowy ból brzucha i dwukrotnie oddał smolisty stolec. W dniu przyjęcia dołączyły się nudności bez wymiotów oraz stan podgorączkowy (37,8ºC).

Od 4 lat chłopiec znajdował się w stanie remisji choroby podstawowej, zgłaszał jedynie okresowo samoistnie ustępujący ból brzucha, wypróżniał się regularnie bez makroskopowo widocznych patologicznych domieszek.

W chwili przyjęcia pacjent był w stanie ogólnym średnim, zwracały uwagę bladość powłok skórnych, brak słyszalnej perystaltyki, bolesność całego brzucha przy obmacywaniu z towarzyszącą obroną mięśniową, dodatnie objawy otrzewnowe (Blumberga, Rowsinga). Chłopiec był stabilny krążeniowo-oddechowo, HR 130/min, RR 90/65 mm Hg.

W badaniach dodatkowych stwierdzono:

  • leukocytozę i małe stężenie hemoglobiny (tab.1)
  • na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej (ryc. 1) w śród- i podbrzuszu uwidoczniono obecność kilku poszerzonych pętli jelita cienkiego z poziomami płynu. Jelito grube od zagięcia śledzionowego do odbytnicy zawierało mniej powietrza niż pozostałe odcinki jelita grubego
  • w USG jamy brzusznej uwidoczniono w podbrzuszu kilka pętli jelitowych nieco poszerzonych, wypełnionych treścią płynną z leniwą perystaltyką. Ściany jelit były niepogrubiałe. Również w podbrzuszu widoczna była niewielka przestrzeń płynowa (zbiornik, nieruchoma pętla jelitowa?). W tej okolicy zaobserwowano nieco zwiększoną echogeniczność krezki. Wyrostka robaczkowego nie uwidoczniono. Pozapęcherzowo widoczny był ślad wolnego płynu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

<<>><<>> Krwawienie z przewodu pokarmowego bywa stanem naglącym w gastroenterologii. Krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego określa się krwawienie, którego źródło znajduje [...]

Postępowanie u chorych z krwawieniem z przewodu pokarmowego

Wsŧępna ocena ciężkości krwawienia oraz stabilizacja stanu ogólnego pacjenta. Ze względu na stosunkowo małą objętość krwi krążącej u dzieci ryzyko rozwinięcia wstrząsu [...]

Podsumowanie

Należy pamiętać, że krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego są bardziej niebezpieczne od krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Należy wtedy podjąć natychmiastową [...]
Do góry