Problemy prawne w pediatrii

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. prawn. Radosław Tymińska, radca prawny

Gdy dziecko nie chce, żeby lekarz mówił rodzicom

Radosław Tymiński

Adres do korespondencji: dr n. prawn. Radosław Tymiński e-mail: prawa.lekarza@gmail.com

Pediatria po Dyplomie 2014:18(6):74-75

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

W praktyce pediatrycznej dość często pojawia się problem informowania rodziców starszych nastolatków. Przeważnie jest to związane z tym, że do lekarza zgłasza się dziecko, upoważnione pisemnie przez rodziców do samodzielnego przychodzenia do lekarza,1 i prosi o receptę na leki (np. środki antykoncepcyjne) lub nieinformowanie rodziców o naturze swojego problemu zdrowotnego. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy rodzic musi zostać poinformowany przez lekarza, gdy dziecko jednoznacznie się temu sprzeciwia.

Przepisy prawa wprost nie odpowiadają na to pytanie, zgodnie jednak z art. 31, ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.)2 „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o je...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypisy

1. Taka możliwość istnieje tylko w przypadku osób w wieku 16-18 lat.
Do góry