Prawo – dziecinnie proste

Najważniejsze zmiany w prawie istotne dla lekarzy – przegląd

dr n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny, www.prawalekarza.pl

Adres do korespondencji:

prawa.lekarza@gmail.com

Artykuł ukazał się w Medycynie po Dyplomie” 2019;28(10):107-8

  • Omówienie zmian przepisów prawa medycznego w zakresie wystawiania recept i zmian w Kodeksie postępowania karnego w kwestii pracy biegłych
  • Prezentacja nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
  • Czy zmiany w prawie medycznym ułatwią pracę lekarzom?


Wraz z końcem obecnej kadencji parlament dokonał wielu zmian w przepisach prawa. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące postępowań sądowych, to są one tak daleko idące, że niektórzy prawnicy wprost piszą o swego rodzaju rewolucji. Warto jednak zwrócić uwagę, że zmieniono także wiele przepisów prawa medycznego – wprowadzono rozwiązania, które mogą okazać się ważne dla praktyki lekarskiej.

Od 7 września br. obowiązuje art. 41a Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1, zgodnie z którym lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania elektronicznych recept lub skierowań osobie wykonującej zawód medyczny (np. pielęgniarce, położnej, fizjoterapeucie) lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Upoważnienia tego udziela się za pośrednictwem Rejestru Asystentów Medycznych (https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego czasu można udzielić kolejnych upoważnień na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Upoważnienie to można w każdym momencie cofnąć. Moim zdaniem to korzystne rozwiązanie. Dzięki niemu być może lekarz będzie miał więcej czasu na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Do góry