Omówmy to na przypadkach

Dziewczynka z bólami brzucha w przebiegu zespołu Peutza-Jeghersa

lek. Paweł Świć

Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

Adres do korespondencji:

lek. Paweł Świć

Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej,

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

e-mail: Paolo1616@wp.pl

  • Opis przypadku 12-letniej pacjentki z wykrytymi polipami hamartomatycznymi w przewodzie pokarmowym, które obok soczewicowatych plam na skórze i śluzówkach są charakterystyczne dla zespołu Peutza-Jeghersa
  • Kryteria rozpoznania oraz prezentacja objawów klinicznych i przebiegu tej choroby
  • Strategia nadzoru onkologicznego nad osobami z zespołem Peutza-Jeghersa

Na oddział gastroenterologii dziecięcej została przyjęta 12-letnia dziewczynka w celu diagnostyki bólów brzucha. W wywiadzie: bóle brzucha występujące od blisko 18 miesięcy, początkowo średnio raz na kwartał, następnie mniej więcej raz w tygodniu, zazwyczaj z towarzyszącymi wymiotami; stolce z tendencją do zaparć raz na 3-4 dni; zmniejszony apetyt, niedostateczne przyrosty masy ciała. Dotychczas u pacjentki nie stwierdzono chorób przewlekłych, nie przyjmowała leków na stałe. Matka negowała uczulenie na leki.

 

Mniej więcej 4 miesiące wcześniej pacjentka była hospitalizowana na oddziale chirurgii dziecięcej z powodu wgłobienia jelita. Podczas operacji odgłobiono jelito, usunięto wyrostek robaczkowy i 3 polipy jelita cienkiego. W ekspertyzie histopatologicznej stwierdzono polipy hamartomatyczne. Od czasu zabiegu dziewczynka nie zgłaszała bólów brzucha, nie obserwowano wymiotów, stolce oddawała raz na 1-2 dni. Nastąpiła poprawa apetytu – pacjentka przytyła 4 kg w ciągu 3 miesięcy.

Wywiad rodzinny obciążony: guzem niezłośliwym jelita u matki, nowotworem jelita grubego i macicy u babci od strony matki, nowotworem piersi u babci od strony ojca, nowotworami wątroby i nerek u pradziadków od strony babci matki.

Matka dziewczynki była konsultowana w poradni genetycznej – nie wykryto dziedzicznego podłoża nowotworów. W trakcie pogłębionego wywiadu przeprowadzonego na naszym oddziale kobieta opisała występujące u siebie zmiany barwnikowe w obrębie twarzy i warg, które prawie całkowicie ustąpiły po okresie dojrzewania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Zespół Peutza-Jeghersa to genetycznie uwarunkowana, dziedziczona autosomalnie dominująco choroba charakteryzująca się występowaniem zmian barwnikowych w postaci brązowych lub niebieskich przebarwień (plam [...]

Podsumowanie

Pacjentka pozostaje zgodnie z rekomendacjami pod stałym nadzorem gastrologicznym. Matka dziewczynki ze względu na stwierdzone zmiany barwnikowe i guz jelita w [...]

Do góry