Kwalifikacja do szczepień.
Część 2: Charakterystyka szczepień obowiązkowych i zalecanych

lek. Małgorzata Lurzyńska
dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

Klinika i Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Adres do korespondencji:

lek. Małgorzata Lurzyńska

Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc,

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny

e-mail: malgorzata.lurzynska@szpitaldziekanow.pl

 • Kompendium wiedzy na temat szczepień zarówno obowiązkowych, jak i rekomendowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych 2021
 • Szczegółowe omówienie przeciwwskazań do podania poszczególnych szczepionek i ich najczęstszych skutków ubocznych
 • Wykaz preparatów szczepionkowych zarejestrowanych w Polsce

Szczepienia ochronne należą do najważniejszych działań profilaktycznych zapobiegających ciężkim powikłaniom chorób zakaźnych w populacji ogólnej, a także pośrednio chronią pacjentów z grup ryzyka, u których stwierdzono przeciwwskazania do szczepień. W pierwszej części artykułu [Pediatria po Dyplomie 2020;24(6):26-34] zostały omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące kwalifikacji do szczepień, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do ich wykonania. W drugiej części zostaną szczegółowo przedstawione szczepienia obowiązkowe i zalecane według Programu Szczepień Ochronnych 2021 wraz z preparatami zarejestrowanymi w Polsce (tab. 1 i 2). W niniejszym artykule podkreślono rolę szczepień zalecanych, w tym szczepienia przeciwko grypie, które jest szczególnie rekomendowane w dobie pandemii COVID-19.

Na podstawie art. 17 ust. 11 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2020 poz. 1845 i Dz.U. 2020 poz. 2112) ogłoszono Program Szczepień Ochronnych na rok 2021, na który składają się1:

 • szczepienia obowiązkowe:
  • szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień
   • wariant szczepień z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej DTaP-IPV-Hib albo DTaP-IPV-Hib-WZWB – stosuje się w przypadku dostępności szczepionek wysoko skojarzonych
  • szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi
  • szczepienia poekspozycyjne
 • szczepienia zalecane.

Szczepienia obowiązkowe zgodne z Programem Szczepień Ochronnych 2021

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne, finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia2,3. Obowiązkowi szczepienia podlegają wszystkie osoby lub grupy osób według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych na podstawie art. 17 ust. 10 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych3,4.

Szczepienie przeciwko gruźlicy

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Szczepienia obowiązkowe zgodne z Programem Szczepień Ochronnych 2021

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne, finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia2,3. Obowiązkowi szczepienia podlegają wszystkie osoby lub grupy osób według Rozporządzenia Ministra Zdrowia [...]

Szczepienia zalecane przeciw wybranym chorobom

Obowiązkiem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest poinformowanie pacjenta o szczepieniach zalecanych9.

Skład szczepionek

Pełen skład podawanych szczepionek można sprawdzić na ulotce dołączonej do opakowania lub w ChPL. ChPL są zamieszczone na stronach:

Podsumowanie

Szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnięć medycyny, a ich realizacja stanowi o jakości opieki zdrowotnej. W Polsce realizowane są one [...]
Do góry