Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny „Pediatrii po Dyplomie″

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu przedwakacyjny numer „Pediatrii po Dyplomie”. Jestem przekonany, że zamieszczone w nim artykuły ze względu na podejmowane w nich tematy uznają Państwo za bardzo interesujące. Kilka z nich, do których lektury gorąco zachęcam, zasługuje na szczególną rekomendację.

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia noworodków i niemowląt, niezbędnym do osiągnięcia przez dziecko optymalnego stanu zdrowia. W artykule „Poradnia laktacyjna – przeciwwskazania do karmienia piersią” opisano korzyści wynikające z karmienia piersią dla zarówno dziecka, jak i matki oraz czasowe i stałe przeciwwskazania do karmienia naturalnego ze strony nie tylko matki, lecz także dziecka. Przedstawiono również stanowisko World Health Organization i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczące karmienia piersią przez kobiety zakażone SARS-CoV-2 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w zakresie wykonywania szczepień przeciwko SARS-CoV-2 u kobiet w czasie laktacji.

Zakażenia układu oddechowego są jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności chorych na mukowiscydozę. Postępowanie u tych pacjentów znacznie różni się od tego, które prowadzone jest w ogólnej populacji. Pediatra lub lekarz rodzinny, pod którego opieką pozostaje chory na mukowiscydozę, musi znać podstawowe zasady diagnostyki i leczenia zakażeń układu oddechowego, ponieważ ich prawidłowe zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej decydować będzie o długości i jakości życia pacjenta. Dlatego polecam Państwa uwadze artykuł „Zakażenia dróg oddechowych w mukowiscydozie – część 2”.

Wczesne rozpoznanie pierwotnego niedoboru odporności (PNO) istotnie wpływa na efektywność leczenia i dalsze rokowanie. Dotyczy to w szczególności najcięższej postaci PNO, jaką są ciężkie złożone niedobory odporności (SCID). Podejrzenie PNO można wysunąć na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjenta lub jego rodziców/opiekunów, dokładnego badania przedmiotowego oraz szczegółowej analizy wyników badań laboratoryjnych w odniesieniu do norm referencyjnych dla wieku dziecka. Chorzy z PNO mogą trafić do lekarzy różnych specjalności i to od ich świadomości zależy szybkie podjęcie dalszej specjalistycznej diagnostyki. Z tego właśnie powodu polecam lekturę artykułu „Kiedy wykonywać badania diagnostyczne w kierunku pierwotnych zaburzeń odporności i jakie wybrać?”.

Ukąszenia dzieci przez kleszcze są częstym problemem w praktyce pediatrycznej. Jak postępować po ukłuciu przez kleszcza, kiedy dziecko trzeba diagnozować i leczyć? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z artykułu „Postępowanie po ukąszeniu przez kleszcza – rozpoznanie i leczenie chorób odkleszczowych”.

Ostra niedrożność górnych dróg oddechowych może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia dziecka. Dlatego wiedza na temat infekcyjnych i nieinfekcyjnych przyczyn duszności w populacji pediatrycznej oraz leczenia groźnych jednostek chorobowych, w których występuje niedrożność górnych dróg oddechowych, jest niezbędna w praktyce lekarza pediatry. Artykuł „Ostra niedrożność górnych dróg oddechowych u dzieci” stanowi praktyczne kompendium poświęcone właśnie tym zagadnieniom.

Zachęcam Państwa do zapoznania się również z pozostałymi doniesieniami prezentowanego wydania naszego czasopisma.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry