Noworodek w ambulatorium

Upośledzenie stanu odżywienia niemowląt i małych dzieci – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie

dr hab. n. med. Andrea Horvath

dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Andrea Horvath

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 03-054 Warszawa

e-mail: ahorvath@wum.edu.pl

  • Organiczne i nieorganiczne przyczyny zaburzeń odżywienia u dzieci
  • Zasady oceny stanu odżywienia dziecka – przegląd wykorzystywanych narzędzi
  • Algorytm postępowania u dziecka z podejrzeniem zaburzeń wzrastania


Wzrastanie (przyrost masy i długości/wysokości ciała) jest główną cechą okresu rozwojowego i jednym z najczulszych wskaźników dobrostanu dziecka oraz jego stanu odżywienia1. Okresy wzrastania dziecka można podzielić na: okres prenatalny (wewnątrzmaciczny), niemowlęcy, dzieciństwo i okres pokwitania (dojrzewanie). Najszybsze przyrosty wzrastania obserwuje się w okresie wewnątrzmacicznym, a następnie w niemowlęctwie (około 20 cm w pierwszym półroczu życia i 10-20 cm między 6 a 12 miesiącem życia). Na procesy wzrastania u dzieci wpływ ma wiele czynników; obok czynników genetycznych równie ważne są czynniki środowiskowe, takie jak: prawidłowo zbilansowana dieta, optymalne warunki socjalno-ekonomiczne, szczepienia2. W badaniu przeprowadzonym przez grupę roboczą World Health Organization wśród dzieci, którym zapewniono możliwie optymalne środowiskowe warunki rozwoju i wzrastania w pierwszych latach życia, wykazano identyczne przyrosty masy i długości/wysokości ciała2.

Upośledzenie stanu odżywienia to nieodpowiedni wzorzec wzrastania dotyczący zahamowania przyrostu masy i/lub długości/wysokości ciała, który jest konsekwencją niedożywienia, czyli braku równowagi między zapotrzebowaniem na substancje odżywcze a ich spożyciem i/lub wchłanianiem3,4. Niedożywienie prowadzi do skumulowanych niedoborów energii i białka, które skutkują zaburzeniami wzrastania i/lub składu ciała (m.in. zanikiem tkanki tłuszczowej, zmniejszeniem beztłuszczowej masy ciała, względnie zwiększeniem objętości płynu pozakomórkowego)4. Niedożywienie może dotyczyć także niedoborów mikroskładników, pierwiastków śladowych i/lub witamin (takich jak: żelazo, jod, kwas foliowy, cynk, witaminy A i D). Należy pamiętać, że objawy kliniczne tych niedoborów często występują dopiero w bardzo zaawansowanych stadiach zaburzeń ich podaży czy wchłaniania4.

Coraz więcej dowodów sugeruje, że zaburzenie stanu odżywienia we wczesnym okresie życia nie tylko upośledza procesy wzrastania i rozwoju psychoruchowego (m.in. funkcji poznawczych) dziecka, lecz także może mieć wpływ na jego funkcjonowanie i chorobowość w życiu dorosłym, w tym na ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, otyłości, cukrzycy, niektórych chorób nowotworowych, osteoporozy, problemów ze zdrowiem psychicznym5. Dlatego tak ważne jest monitorowanie procesów wzrastania i dbanie o wczesną identyfikację czynników ryzyka niedożywienia u dzieci.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia

Kryteria antropometryczne używane do oceny zaburzeń procesów wzrastania są przedmiotem debaty. Stosowanie różnych definicji upośledzenia stanu odżywienia u dzieci (np. wskaźnik [...]

Przyczyny niedożywienia u dzieci

Ustalenie prawidłowego rozpoznania wymaga uwzględnienia wielu możliwych organicznych i nieorganicznych przyczyn, które mogą prowadzić do niedożywienia (tab. 1).

Objawy kliniczne

Objawy niedożywienia zależą od czasu trwania i zakresu niedoboru składników odżywczych. Rozróżnia się kilka etapów niedożywienia:

Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne

Ustalenie rozpoznania niedożywienia u małych dzieci jest trudne i często wieloetapowe. W procesie diagnostycznym, zwłaszcza u dzieci ze współistniejącymi trudnościami w [...]

Podsumowanie

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z upośledzonym stanem odżywienia w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym jest jednym z trudniejszych problemów klinicznych w pediatrii. [...]

Do góry