Wielka Interna Kardiologia część 1 - wydanie II

Redaktor naukowy:
Piotra Pruszczyk, Tomasz Hryniewiecki
Rok wydania:
2018
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
680
Wymiary:
210x297 mm
Specjalizacja:
Kardiochirurgia, Choroby wewnętrzne, Kardiologia
 • Opis

  Książka gromadzi prace znakomitych polskich specjalistów z wiodących ośrodków kardiologicznych. Rozdziały cechują się logiczną, przejrzystą strukturą, co pozwala szybko odnaleźć potrzebne informacje. Kompletne opracowanie, z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych i wytycznych postępowania. Wydanie poszerzone i uzupełnione o nowe jednostki chorobowe.

  Publikacja łączy indywidualne podejście poszczególnych autorów i odzwierciedla obiektywny stan wiedzy zawarty między innymi w najnowszych wytycznych zarówno europejskich, jak i amerykańskich. W przygotowaniu podręcznika uczestniczyli wybitni specjaliści, a także ich uczniowie z głównych polskich ośrodków o wysokiej nie tylko w naszym kraju pozycji naukowej i zawodowej oraz uznanych umiejętnościach dydaktycznych. Pozwoliło to na uzyskanie szczególnego podręcznika zawierającego konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.

  Przygotowując to wydanie chcieliśmy, aby było przeznaczone nie tylko dla studentów, lecz także dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i kardiologii. Bardzo nam zależało na uwzględnieniu najnowszych danych, tak aby podręcznik był nowoczesny i aktualny.

  Kup Tom I i II w pakiecie >

 • Spis treści

  ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

  • Evidence-based medicine w kardiologii
  Konrad Stawiski, Łukasz Polak, Wojciech Fendler, Jarosław Drożdż

  • Molekularne podstawy wybranych chorób serca
  Agnieszka Boroń, Andrzej Ciechanowicz

  • Badania genetyczne w dziedzicznych chorobach układu krążenia
  Grażyna Truszkowska, Rafał Płoski, Zofia T. Bilińska


  DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA

  • Badanie podmiotowe
  Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

  • Badanie przedmiotowe
  Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

  • Pomiar ciśnienia tętniczego
  Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

  • Zdjęcie rentgenowskie (radiogram) klatki piersiowej
  Marek Gołębiowski, Przemysław Dul

  • Badanie EKG
  Rafał Baranowski

  • Monitorowanie EKG metodą Holtera
  Jerzy Krzysztof Wranicz, Rafał Baranowski

  • Badanie elektrofizjologiczne i ablacja
  Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

  • Atlas zapisów elektrofizjologicznych
  Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  Marek Kośmicki, Tomasz Chwyczko

  • Echokardiografia
  Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński

  • Echokardiografia przezprzełykowa
  Katarzyna Kurnicka, Piotr Pruszczyk

  • Echokardiografia obciążeniowa
  Edyta Płońska-Gościniak, Zbigniew Gąsior

  • Koronarografia
  Cezary Kępka

  • Uzupełniające badania obrazowe i czynnościowe stosowane podczas koronarografii
  Łukasz Kalińczuk, Paweł Tyczyński, Kamil Zieliński, Marcin Demkow, Adam Witkowski

  • Tomografia komputerowa serca
  Mariusz Kruk, Cezary Kępka, Ilona Michałowska

  • Rezonans magnetyczny
  Łukasz Małek, Barbara Miłosz-Wieczorek

  • Badanie hemodynamiczne
  Marek Dąbrowski

  • Radiologia naczyń obwodowych
  Olgierd Rowiński

  • Ultrasonografia naczyń obwodowych
  Grzegorz Małek

  • Tomografia komputerowa naczyniowa
  Ryszard Pacho, Jarosław Żyłkowski

  • Angiografia rezonansu magnetycznego
  Andrzej Cieszanowski, Edyta Maj

  • Pozytonowa tomografia emisyjna
  Mirosław Dziuk, Anna Kaźmierczak-Dziuk

  • Medycyna nuklearna w kardiologii
  Małgorzata Kobylecka, Leszek Królicki

  • Badania laboratoryjne w kardiologii i angiologii
  Wiktor Piechota, Wiesław Piechota


  WADY SERCA U DOROSŁYCH

  • Stenoza aortalna
  Marek Konka, Piotr Hoffman

  • Niedomykalność aortalna
  Piotr Szymański, Piotr Hoffman

  • Stenoza mitralna
  Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

  • Niedomykalność mitralna
  Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

  • Wypadanie płatka zastawki mitralnej
  Barbara Lichodziejewska

  • Wady zastawki trójdzielnej
  Monika Komar, Piotr Podolec

  • Wady zastawki płucnej
  Monika Komar, Piotr Podolec

  • Choroba reumatyczna serca
  Elżbieta Suchoń, Piotr Podolec

  • Zmiany polekowe w sercu, osierdziu i zastawkach
  Zbigniew Miśkiewicz

  • Sztuczne zastawki serca
  Marek Maciejewski, Agata Bielecka-Dąbrowa

  • Wady wrodzone serca u dorosłych
  Piotr Hoffman

  • Interwencje przezskórne w wadach zastawkowych
  Adam Witkowski, Jerzy Pręgowski, Zbigniew Chmielak

  • Interwencje przezskórne w chorobach strukturalnych
  Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Zbigniew Chmielak


  MIAŻDŻYCA I CHOROBA WIEŃCOWA

  • Patogeneza i nowe czynniki ryzyka miażdżycy
  Danuta Zapolska-Downar, Marek Naruszewicz

  • Zaburzenia lipidowe
  Dominika Dąbrowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

  • Stabilna choroba wieńcowa
  Rafał Dąbrowski, Hanna Szwed

  • Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
  Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek

  • Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
  Lech Poloński, Mariusz Gąsior

  • Niestabilna dławica piersiowa
  Krzysztof Reczuch, Waldemar Banasiak

  • Powikłania mechaniczne zawału mięśnia sercowego
  Artur Dziewierz, Danuta Sorysz, Jacek S. Dubiel

  • Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej
  Andrzej A. Bochenek, Łukasz J. Krzych

  • Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna
  Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz

  • Chory po ostrym zespole wieńcowym. Profilaktyka wtórna i farmakoterapia
  Andrzej Światowiec, Marek Kuch

Książka gromadzi prace znakomitych polskich specjalistów z wiodących ośrodków kardiologicznych. Rozdziały cechują się logiczną, przejrzystą strukturą, co pozwala szybko odnaleźć potrzebne informacje. Kompletne opracowanie, z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych i wytycznych postępowania. Wydanie poszerzone i uzupełnione o nowe jednostki chorobowe.

Publikacja łączy indywidualne podejście poszczególnych autorów i odzwierciedla obiektywny stan wiedzy zawarty między innymi w najnowszych wytycznych zarówno europejskich, jak i amerykańskich. W przygotowaniu podręcznika uczestniczyli wybitni specjaliści, a także ich uczniowie z głównych polskich ośrodków o wysokiej nie tylko w naszym kraju pozycji naukowej i zawodowej oraz uznanych umiejętnościach dydaktycznych. Pozwoliło to na uzyskanie szczególnego podręcznika zawierającego konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.

Przygotowując to wydanie chcieliśmy, aby było przeznaczone nie tylko dla studentów, lecz także dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i kardiologii. Bardzo nam zależało na uwzględnieniu najnowszych danych, tak aby podręcznik był nowoczesny i aktualny.

Kup Tom I i II w pakiecie >

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

• Evidence-based medicine w kardiologii
Konrad Stawiski, Łukasz Polak, Wojciech Fendler, Jarosław Drożdż

• Molekularne podstawy wybranych chorób serca
Agnieszka Boroń, Andrzej Ciechanowicz

• Badania genetyczne w dziedzicznych chorobach układu krążenia
Grażyna Truszkowska, Rafał Płoski, Zofia T. Bilińska


DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA

• Badanie podmiotowe
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

• Badanie przedmiotowe
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

• Pomiar ciśnienia tętniczego
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

• Zdjęcie rentgenowskie (radiogram) klatki piersiowej
Marek Gołębiowski, Przemysław Dul

• Badanie EKG
Rafał Baranowski

• Monitorowanie EKG metodą Holtera
Jerzy Krzysztof Wranicz, Rafał Baranowski

• Badanie elektrofizjologiczne i ablacja
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

• Atlas zapisów elektrofizjologicznych
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

• Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
Marek Kośmicki, Tomasz Chwyczko

• Echokardiografia
Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński

• Echokardiografia przezprzełykowa
Katarzyna Kurnicka, Piotr Pruszczyk

• Echokardiografia obciążeniowa
Edyta Płońska-Gościniak, Zbigniew Gąsior

• Koronarografia
Cezary Kępka

• Uzupełniające badania obrazowe i czynnościowe stosowane podczas koronarografii
Łukasz Kalińczuk, Paweł Tyczyński, Kamil Zieliński, Marcin Demkow, Adam Witkowski

• Tomografia komputerowa serca
Mariusz Kruk, Cezary Kępka, Ilona Michałowska

• Rezonans magnetyczny
Łukasz Małek, Barbara Miłosz-Wieczorek

• Badanie hemodynamiczne
Marek Dąbrowski

• Radiologia naczyń obwodowych
Olgierd Rowiński

• Ultrasonografia naczyń obwodowych
Grzegorz Małek

• Tomografia komputerowa naczyniowa
Ryszard Pacho, Jarosław Żyłkowski

• Angiografia rezonansu magnetycznego
Andrzej Cieszanowski, Edyta Maj

• Pozytonowa tomografia emisyjna
Mirosław Dziuk, Anna Kaźmierczak-Dziuk

• Medycyna nuklearna w kardiologii
Małgorzata Kobylecka, Leszek Królicki

• Badania laboratoryjne w kardiologii i angiologii
Wiktor Piechota, Wiesław Piechota


WADY SERCA U DOROSŁYCH

• Stenoza aortalna
Marek Konka, Piotr Hoffman

• Niedomykalność aortalna
Piotr Szymański, Piotr Hoffman

• Stenoza mitralna
Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

• Niedomykalność mitralna
Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

• Wypadanie płatka zastawki mitralnej
Barbara Lichodziejewska

• Wady zastawki trójdzielnej
Monika Komar, Piotr Podolec

• Wady zastawki płucnej
Monika Komar, Piotr Podolec

• Choroba reumatyczna serca
Elżbieta Suchoń, Piotr Podolec

• Zmiany polekowe w sercu, osierdziu i zastawkach
Zbigniew Miśkiewicz

• Sztuczne zastawki serca
Marek Maciejewski, Agata Bielecka-Dąbrowa

• Wady wrodzone serca u dorosłych
Piotr Hoffman

• Interwencje przezskórne w wadach zastawkowych
Adam Witkowski, Jerzy Pręgowski, Zbigniew Chmielak

• Interwencje przezskórne w chorobach strukturalnych
Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Zbigniew Chmielak


MIAŻDŻYCA I CHOROBA WIEŃCOWA

• Patogeneza i nowe czynniki ryzyka miażdżycy
Danuta Zapolska-Downar, Marek Naruszewicz

• Zaburzenia lipidowe
Dominika Dąbrowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

• Stabilna choroba wieńcowa
Rafał Dąbrowski, Hanna Szwed

• Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek

• Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
Lech Poloński, Mariusz Gąsior

• Niestabilna dławica piersiowa
Krzysztof Reczuch, Waldemar Banasiak

• Powikłania mechaniczne zawału mięśnia sercowego
Artur Dziewierz, Danuta Sorysz, Jacek S. Dubiel

• Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej
Andrzej A. Bochenek, Łukasz J. Krzych

• Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna
Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz

• Chory po ostrym zespole wieńcowym. Profilaktyka wtórna i farmakoterapia
Andrzej Światowiec, Marek Kuch

Wielka Interna Kardiologia część 1 - wydanie II

159,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: