Kompendium Heart Valve Team. Wady zastawkowe serca: klinika, diagnostyka, interwencje

Redaktor naukowy:
prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak
Rok wydania:
2021
Specjalizacja:
Kardiologia
 • Opis

  Z okazji jubileuszu 20-lecia (2001–2021) Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) przygotowaliśmy niniejszy podręcznik pt. „Kompendium Heart Valve Team. Wady zastawkowe serca: klinika, diagnostyka, interwencje” dotyczący postępowania w wadach zastawkowych serca w kontekście kardiogrupy zastawkowej (Heart Valve Team).

  Książka powstała pod patronatem Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK we współpracy z Sekcją Kardiochirurgii PTK i Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Jej autorami są eksperci z tych trzech struktur PTK, a także inni specjaliści. Pozwoliło to na unikatowe ujęcie tematyki wad zastawkowych serca. Monografia ma charakter dydaktyczny i praktyczny. Jest przeznaczona dla kardiologów, internistów, lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii i interny, studentów medycyny oraz wszystkich lekarzy, którym mogłaby pomóc w codziennej praktyce. Dotyczy postępowania z pacjentami z podejrzeniem wady zastawkowej serca lub z już rozpoznaną wadą zastawkową serca w aspekcie klinicznym, diagnostycznym (zwłaszcza echokardiograficznym) i terapeutycznym.

 • Spis treści

  Wstęp

  EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

  Sekcja Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

  Zwężenie zastawki aortalnej – klinika

  ADRIANNA BERGER-KUCZA

  Zwężenie zastawki aortalnej – diagnostyka

  DANUTA SORYSZ, MACIEJ STĄPÓR

  Zwężenie zastawki aortalnej – interwencje przezcewnikowe

  MAREK GRYGIER, ZENON HUCZEK

  Zwężenie zastawki aortalnej – interwencje chirurgiczne

  RADOSŁAW LITWINOWICZ, GRZEGORZ FILIP, BOGUSŁAW KAPELAK, KRZYSZTOF BARTUŚ

  Niedomykalność zastawki aortalnej – klinika

  KAROLINA WRONA, KATARZYNA MIZIA-STEC

  Niedomykalność zastawki aortalnej – diagnostyka

  KAROLINA WRONA, KATARZYNA MIZIA-STEC

  Niedomykalność zastawki aortalnej – interwencje przezcewnikowe

  ZENON HUCZEK, KAJETAN GRODECKI, MAREK GRYGIER

  Niedomykalność zastawki aortalnej – interwencje chirurgiczne

  MAREK JASIŃSKI

  Organiczna niedomykalność zastawki mitralnej – klinika

  JANUSZ BĄK

  Organiczna niedomykalność mitralna – obrazowanie

  ANDRZEJ GACKOWSKI

  Pierwotna niedomykalność zastawki mitralnej – interwencje przezcewnikowe

  WOJCIECH WOJAKOWSKI, ZBIGNIEW KALARUS

  Organiczna niedomykalność zastawki mitralnej – interwencje chirurgiczne

  KAZIMIERZ WIDENKA

  Funkcjonalna (wtórna) niedomykalność mitralna

  TOMASZ KUKULSKI

  Niedomykalność zastawki mitralnej – interwencje przezcewnikowe

  WOJCIECH WOJAKOWSKI, ZBIGNIEW KALARUS

  Czynnościowa niedomykalność zastawki mitralnej – interwencje operacyjne

  MAREK DEJA

  Zwężenie zastawki dwudzielnej – klinika

  ANDRZEJ SZYSZKA, LILIANNA RELIGA-SZYSZKA, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

  Zwężenie zastawki dwudzielnej – diagnostyka

  ANDRZEJ SZYSZKA, LILIANNA RELIGA-SZYSZKA, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

  Zwężenie zastawki mitralnej − interwencje przezcewnikowe

  ZBIGNIEW CHMIELAK, WOJCIECH WOJAKOWSKI, PAWEŁ TYCZYŃSKI, WITOLD RUŻYŁŁO

  Zwężenie zastawki mitralnej – klinika

  PIOTR SUWALSKI

  Niedomykalność zastawki trójdzielnej – klinika

  MARIA OLSZOWSKA

  Niedomykalność zastawki trójdzielnej – diagnostyka

  MONIKA KOMAR

  Niedomykalność zastawki trójdzielnej − interwencje przezcewnikowe

  ADAM WITKOWSKI, WOJCIECH WOJAKOWSKI

  Niedomykalność zastawki trójdzielnej − leczenie operacyjne

  TOMASZ JAŹWIEC, MICHAŁ ZEMBALA

  Zwężenie zastawki trójdzielnej − klinika

  EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK, BARBARA LICHODZIEJEWSKA, PIOTR LIPIEC

  Zwężenie zastawki trójdzielnej – diagnostyka

  EWA SZYMCZYK, YOUSSEF F.M. NOSIR, JAROSŁAW D. KASPRZAK

  Zwężenie zastawki trójdzielnej – interwencjeprzezcewnikowe

  ADAM WITKOWSKI, MARCIN DEMKOW

  Zwężenie zastawki trójdzielnej − interwencje operacyjne

  MACIEJ MITROSZ, TOMASZ HIRNLE

  Zwężenie i niedomykalność zastawki płucnej

  LIDIA TOMKIEWICZ-PAJĄK

  Zastawka płucna − interwencje przezcewnikowe

  ELŻBIETA KATARZYNA BIERNACKA, MARCIN DEMKOW

  Wada zastawki tętnicy płucnej

  MARIUSZ KUŚMIERCZYK 

  Wady złożone i wielozastawkowe

  ZBIGNIEW GĄSIOR

  Choroba wieńcowa − rewaskularyzacja naczyń wieńcowych u pacjentów wymagających interwencji zastawkowych

  STANISŁAW BARTUŚ, JACEK LEGUTKO, MACIEJ LESIAK

  Protezy zastawkowe − przecieki okołozastawkowe

  PIOTR PYSZ, GRZEGORZ SMOLKA

  Protezy zastawkowe − leczenie przeciwkrzepliwe upacjentów z protezami zastawkowymi

  ANETTA UNDAS

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia − protezy zastawkowe

  PIOTR SCISŁO, ZENON HUCZEK

  Choroby aorty

  ANNA KLISIEWICZ, PIOTR HOFFMAN

  Ciąża a wady zastawkowe

  AGATA LEŚNIAK-SOBELGA

  Niewydolność serca w wadach zastawkowych

  KRZYSZTOF S. GOŁBA, JOLANTA BIERNAT

  Nadciśnienie płucne

  KAROLINA BULA, KATARZYNA MIZIA-STEC

  Wady zastawkowe serca u pacjentów onkologicznych

  PIOTR GOŚCINIAK, KONRAD JAROSZ, TOMASZ JĘDRZEJCZAK, RAFAŁ BECHT

  Operacje niekardiochirurgiczne u chorych z wadami serca − pacjent przed operacją

  BARBARA BRZEZIŃSKA

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia

  LECH PALUSZKIEWICZ, MISAGH PIRAN

  Heart Valve Team – konsylium zastawkowe

  PATRYCJUSZ STOKŁOSA, TOMASZ HRYNIEWIECKI

Z okazji jubileuszu 20-lecia (2001–2021) Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) przygotowaliśmy niniejszy podręcznik pt. „Kompendium Heart Valve Team. Wady zastawkowe serca: klinika, diagnostyka, interwencje” dotyczący postępowania w wadach zastawkowych serca w kontekście kardiogrupy zastawkowej (Heart Valve Team).

Książka powstała pod patronatem Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK we współpracy z Sekcją Kardiochirurgii PTK i Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Jej autorami są eksperci z tych trzech struktur PTK, a także inni specjaliści. Pozwoliło to na unikatowe ujęcie tematyki wad zastawkowych serca. Monografia ma charakter dydaktyczny i praktyczny. Jest przeznaczona dla kardiologów, internistów, lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii i interny, studentów medycyny oraz wszystkich lekarzy, którym mogłaby pomóc w codziennej praktyce. Dotyczy postępowania z pacjentami z podejrzeniem wady zastawkowej serca lub z już rozpoznaną wadą zastawkową serca w aspekcie klinicznym, diagnostycznym (zwłaszcza echokardiograficznym) i terapeutycznym.

Wstęp

EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

Sekcja Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

Zwężenie zastawki aortalnej – klinika

ADRIANNA BERGER-KUCZA

Zwężenie zastawki aortalnej – diagnostyka

DANUTA SORYSZ, MACIEJ STĄPÓR

Zwężenie zastawki aortalnej – interwencje przezcewnikowe

MAREK GRYGIER, ZENON HUCZEK

Zwężenie zastawki aortalnej – interwencje chirurgiczne

RADOSŁAW LITWINOWICZ, GRZEGORZ FILIP, BOGUSŁAW KAPELAK, KRZYSZTOF BARTUŚ

Niedomykalność zastawki aortalnej – klinika

KAROLINA WRONA, KATARZYNA MIZIA-STEC

Niedomykalność zastawki aortalnej – diagnostyka

KAROLINA WRONA, KATARZYNA MIZIA-STEC

Niedomykalność zastawki aortalnej – interwencje przezcewnikowe

ZENON HUCZEK, KAJETAN GRODECKI, MAREK GRYGIER

Niedomykalność zastawki aortalnej – interwencje chirurgiczne

MAREK JASIŃSKI

Organiczna niedomykalność zastawki mitralnej – klinika

JANUSZ BĄK

Organiczna niedomykalność mitralna – obrazowanie

ANDRZEJ GACKOWSKI

Pierwotna niedomykalność zastawki mitralnej – interwencje przezcewnikowe

WOJCIECH WOJAKOWSKI, ZBIGNIEW KALARUS

Organiczna niedomykalność zastawki mitralnej – interwencje chirurgiczne

KAZIMIERZ WIDENKA

Funkcjonalna (wtórna) niedomykalność mitralna

TOMASZ KUKULSKI

Niedomykalność zastawki mitralnej – interwencje przezcewnikowe

WOJCIECH WOJAKOWSKI, ZBIGNIEW KALARUS

Czynnościowa niedomykalność zastawki mitralnej – interwencje operacyjne

MAREK DEJA

Zwężenie zastawki dwudzielnej – klinika

ANDRZEJ SZYSZKA, LILIANNA RELIGA-SZYSZKA, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

Zwężenie zastawki dwudzielnej – diagnostyka

ANDRZEJ SZYSZKA, LILIANNA RELIGA-SZYSZKA, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

Zwężenie zastawki mitralnej − interwencje przezcewnikowe

ZBIGNIEW CHMIELAK, WOJCIECH WOJAKOWSKI, PAWEŁ TYCZYŃSKI, WITOLD RUŻYŁŁO

Zwężenie zastawki mitralnej – klinika

PIOTR SUWALSKI

Niedomykalność zastawki trójdzielnej – klinika

MARIA OLSZOWSKA

Niedomykalność zastawki trójdzielnej – diagnostyka

MONIKA KOMAR

Niedomykalność zastawki trójdzielnej − interwencje przezcewnikowe

ADAM WITKOWSKI, WOJCIECH WOJAKOWSKI

Niedomykalność zastawki trójdzielnej − leczenie operacyjne

TOMASZ JAŹWIEC, MICHAŁ ZEMBALA

Zwężenie zastawki trójdzielnej − klinika

EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK, BARBARA LICHODZIEJEWSKA, PIOTR LIPIEC

Zwężenie zastawki trójdzielnej – diagnostyka

EWA SZYMCZYK, YOUSSEF F.M. NOSIR, JAROSŁAW D. KASPRZAK

Zwężenie zastawki trójdzielnej – interwencjeprzezcewnikowe

ADAM WITKOWSKI, MARCIN DEMKOW

Zwężenie zastawki trójdzielnej − interwencje operacyjne

MACIEJ MITROSZ, TOMASZ HIRNLE

Zwężenie i niedomykalność zastawki płucnej

LIDIA TOMKIEWICZ-PAJĄK

Zastawka płucna − interwencje przezcewnikowe

ELŻBIETA KATARZYNA BIERNACKA, MARCIN DEMKOW

Wada zastawki tętnicy płucnej

MARIUSZ KUŚMIERCZYK 

Wady złożone i wielozastawkowe

ZBIGNIEW GĄSIOR

Choroba wieńcowa − rewaskularyzacja naczyń wieńcowych u pacjentów wymagających interwencji zastawkowych

STANISŁAW BARTUŚ, JACEK LEGUTKO, MACIEJ LESIAK

Protezy zastawkowe − przecieki okołozastawkowe

PIOTR PYSZ, GRZEGORZ SMOLKA

Protezy zastawkowe − leczenie przeciwkrzepliwe upacjentów z protezami zastawkowymi

ANETTA UNDAS

Infekcyjne zapalenie wsierdzia − protezy zastawkowe

PIOTR SCISŁO, ZENON HUCZEK

Choroby aorty

ANNA KLISIEWICZ, PIOTR HOFFMAN

Ciąża a wady zastawkowe

AGATA LEŚNIAK-SOBELGA

Niewydolność serca w wadach zastawkowych

KRZYSZTOF S. GOŁBA, JOLANTA BIERNAT

Nadciśnienie płucne

KAROLINA BULA, KATARZYNA MIZIA-STEC

Wady zastawkowe serca u pacjentów onkologicznych

PIOTR GOŚCINIAK, KONRAD JAROSZ, TOMASZ JĘDRZEJCZAK, RAFAŁ BECHT

Operacje niekardiochirurgiczne u chorych z wadami serca − pacjent przed operacją

BARBARA BRZEZIŃSKA

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

LECH PALUSZKIEWICZ, MISAGH PIRAN

Heart Valve Team – konsylium zastawkowe

PATRYCJUSZ STOKŁOSA, TOMASZ HRYNIEWIECKI

Kompendium Heart Valve Team. Wady zastawkowe serca: klinika, diagnostyka, interwencje

95,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: