Wytyczne praktyki internistycznej 2020 - dostęp online do nagrań z kongresu Virtual Medical Summit

Wytyczne praktyki internistycznej 2020 - dostęp online do nagrań z kongresu Virtual Medical Summit

Rok wydania:
2021
Specjalizacja:
Pulmonologia, Reumatologia, Choroby zakaźne, Choroby wewnętrzne, Kardiologia
 • Opis

  Obejrzyj wykłady z kongresu online Virtual Medical Summit "Wytyczne praktyki internistycznej2020"

  Nie byłeś na kongresie? Chcesz usystematyzować i utrwalić wiedzę? Uzyskaj dostęp online do nagranych wykładów!

  ✔ Podejście diagnostyczne do chorego na nadciśnienie tętnicze – czy wytyczne są racjonalne? - prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

  ✔ Co nowego w wytycznych leczenia nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

  ✔ Kamienie milowe w leczeniu przeciwkrzepliwym i terapii przeciwpłytkowej 2020 - prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

  ✔ Nowe możliwości leczenia niewydolności serca - prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

  ✔ Przewlekłe choroby żył kończyn dolnych - kiedy i jak możemy je leczyć - prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

  ✔ Dyspepsja i zespół jelita drażliwego – którzy pacjenci wymagają konsultacji gastroenterologa - dr n. med. Anna Pietrzak

  ✔ Jak uzyskać sukces terapeutyczny u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – co mówią wyniki badań klinicznych - dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

  ✔ Wytyczne leczenia IBS oraz leczenia choroby uchyłkowej – wspólne rozwiązania terapeutyczne zalecane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne - prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

  ✔ Profilaktyka i leczenie otyłości jako wyzwanie dla internisty i lekarza rodzinnego w świetle zaleceń towarzystw naukowych - prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

  ✔ Postępowanie w POChP – co nowego w wytycznych GOLD - prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

  ✔ Najważniejsze zmiany w zaleceniach dotyczące astmy, czyli terapia szyta na miarę - dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

  ✔ Postępowanie ambulatoryjne u chorych z ostrym kaszlem i podejrzeniem zapalenia płuc, grypy, koronawirusa - dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

  ✔ Najczęstsze błędy w antybiotykoterapii górnych dróg oddechowych - prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

  ✔ Następstwa sercowo-naczyniowe i mózgowe obturacyjnego bezdechu sennego – jak im zapobiegać - dr hab. n. med. Szczepan Cofta

  ✔ Pomóż pacjentowi przestać palić – interdyscyplinarne stanowisko ekspertów - prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

  ✔ Hiperurykemia, inhibitory oksydazy ksantynowej a ryzyko sercowo-naczyniowe - prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

  ✔ Strategia leczenia AZS w świetle interdyscyplinarnych rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych - prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

  ✔ Algorytm postępowania w przypadku powiększenia węzłów chłonnych - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak

  ✔ Przewlekłe dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa - dr hab. n. med. Jarosław Woroń

  ✔ Ból i depresja u pacjenta z chorobą narządu ruchu - prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

  ✔ Leczenie polineuropatii, w tym cukrzycowych – czy konieczny jest neurolog - dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

  ✔ Nawracające napady bólu głowy o znacznym nasileniu – kiedy prosić o konsultację - dr hab. n. med. Izabela Domitrz

  ✔ DEBATA: Epidemia SARS-CoV-2 – diagnostyka, różnicowanie, zagrożenia, realizacja szczepień ochronnych - prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Obejrzyj wykłady z kongresu online Virtual Medical Summit "Wytyczne praktyki internistycznej2020"

Nie byłeś na kongresie? Chcesz usystematyzować i utrwalić wiedzę? Uzyskaj dostęp online do nagranych wykładów!

✔ Podejście diagnostyczne do chorego na nadciśnienie tętnicze – czy wytyczne są racjonalne? - prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

✔ Co nowego w wytycznych leczenia nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

✔ Kamienie milowe w leczeniu przeciwkrzepliwym i terapii przeciwpłytkowej 2020 - prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

✔ Nowe możliwości leczenia niewydolności serca - prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

✔ Przewlekłe choroby żył kończyn dolnych - kiedy i jak możemy je leczyć - prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

✔ Dyspepsja i zespół jelita drażliwego – którzy pacjenci wymagają konsultacji gastroenterologa - dr n. med. Anna Pietrzak

✔ Jak uzyskać sukces terapeutyczny u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – co mówią wyniki badań klinicznych - dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

✔ Wytyczne leczenia IBS oraz leczenia choroby uchyłkowej – wspólne rozwiązania terapeutyczne zalecane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne - prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

✔ Profilaktyka i leczenie otyłości jako wyzwanie dla internisty i lekarza rodzinnego w świetle zaleceń towarzystw naukowych - prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

✔ Postępowanie w POChP – co nowego w wytycznych GOLD - prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

✔ Najważniejsze zmiany w zaleceniach dotyczące astmy, czyli terapia szyta na miarę - dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

✔ Postępowanie ambulatoryjne u chorych z ostrym kaszlem i podejrzeniem zapalenia płuc, grypy, koronawirusa - dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

✔ Najczęstsze błędy w antybiotykoterapii górnych dróg oddechowych - prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz

✔ Następstwa sercowo-naczyniowe i mózgowe obturacyjnego bezdechu sennego – jak im zapobiegać - dr hab. n. med. Szczepan Cofta

✔ Pomóż pacjentowi przestać palić – interdyscyplinarne stanowisko ekspertów - prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

✔ Hiperurykemia, inhibitory oksydazy ksantynowej a ryzyko sercowo-naczyniowe - prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

✔ Strategia leczenia AZS w świetle interdyscyplinarnych rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych - prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

✔ Algorytm postępowania w przypadku powiększenia węzłów chłonnych - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak

✔ Przewlekłe dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa - dr hab. n. med. Jarosław Woroń

✔ Ból i depresja u pacjenta z chorobą narządu ruchu - prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

✔ Leczenie polineuropatii, w tym cukrzycowych – czy konieczny jest neurolog - dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

✔ Nawracające napady bólu głowy o znacznym nasileniu – kiedy prosić o konsultację - dr hab. n. med. Izabela Domitrz

✔ DEBATA: Epidemia SARS-CoV-2 – diagnostyka, różnicowanie, zagrożenia, realizacja szczepień ochronnych - prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Wytyczne praktyki internistycznej 2020 - dostęp online do nagrań z kongresu Virtual Medical Summit

149,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: