Endodoncja

Dwukorzeniowy kieł dolny, duża zmiana zapalna i problemy diagnostyczne

Lek. dent. Alicja Dziedzicka

Członek PTE, prywatna praktyka stomatologiczna w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. Alicja Dziedzicka, e-mail: alicja.dziedzicka@mikroendodoncja.pl

Prawidłowe leczenie kanałowe wymaga od klinicysty bardzo dobrej znajomości anatomii zębów oraz morfologii systemu kanałowego. Pozostawienie części kanałów bez odpowiedniego opracowania i wypełnienia doprowadzi do powstania przewlekłego stanu zapalnego tkanek okołowierzchołkowych. Diagnostyka stanów zapalnych pochodzenia zębowego powinna być oparta na prawidłowo zebranym wywiadzie i dokładnym zbadaniu pacjenta. Dolne kły u ludzi w większości mają jeden korzeń i jeden kanał. Częstość występowania dolnego kła z dwoma korzeniami i dwoma kanałami wynosi 1-5 proc. W artykule opisano przypadek leczenia kanałowego dolnego prawego kła z dwoma korzeniami i dwoma kanałami oraz dolnego prawego pierwszego przedtrzonowca będącego faktyczną przyczyną dolegliwości.

Opis przypadku

Pacjentka, lat 46, ogólnie zdrowa, zgłosiła się do gabinetu z powodu bólu i obrzęku dziąsła w okolicy zęba 44 utrzymującego się od tygodnia. Z wywiadu wynikało, że silny ból skłonił ją kilka dni wcześniej do udania się na ostry dyżur stomatologiczny, gdzie w ramach doraźnej pomocy rozpoczęto leczenie kanałowe zęba 43 oraz zaordynowano doustnie antybiotyk (klindamycyna). Stomatolog udzielający doraźnej pomocy po obejrzeniu zdjęcia RTG poinformował pacjentkę, że ma świadomość, iż przyczyną stanu zapalnego jest ząb 44. Jednak, jak relacjonowała, ząb 44 był zaopatrzony wkładem metalowym i łatwiej było lekarzowi dostać się do stanu zapalnego, otwierając ząb 43.

W dniu zgłoszenia się do gabinetu pacjentka nadal odczuwała ból i miała obrzęk. Wykonano punktowe zdjęcia rentgenowskie zębów 43 i 44 (ryc. 1, 2). Stwierdzono występowanie dużej zmiany zapalnej obejmującej wierzchołki korzeni zębów 44, 43 i 42. W ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Opisany przypadek pokazuje, jak ważna jest znajomość przyczyn powstawania zębopochodnych stanów zapalnych, prawidłowa diagnostyka oraz udzielanie pacjentowi pomocy w myśl zasady [...]

Do góry