Kontrowersje

Izba lekarska – ile haraczu, ile korzyści?

Iwona Dudzik

Czy lekarze, zwłaszcza lekarze dentyści, są zbyt krytycznie nastawieni do samorządu? A może nie wiedzą, czy i w jaki sposób mogą skorzystać z jego wsparcia? Jaką pomoc można uzyskać w poszczególnych okręgach? Poniżej przedstawiamy ofertę okręgowych izb lekarskich. Izby od bydgoskiej do lubelskiej włącznie przedstawiliśmy w dwóch poprzednich numerach „MTS”, w tym prezentujemy pozostałe, w kolejności alfabetycznej.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

Działa tu silna grupa związana z Kołem Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Prowadzi ona sprawy związane z lekarskimi protestami, a także organizuje mikołajki, bal karnawałowy oraz wyjazdy integracyjne, np. żeglarskie.

W ramach działalności izby odbywa się wiele innych imprez, m.in. uroczyste wręczenia prawa wykonywania zawodu czy nadanie tytułu „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”.

Członkowie izby mogą też liczyć na pomoc finansową: zapomogi z tytułu zgonu członka OIL, becikowe w wysokości 1 tys. zł oraz zapomogi losowe w trudnej sytuacji materialnej, a także zdarzeń takich jak ciężka choroba czy kradzież. Członkowie mogą się starać o pożyczki do wysokości nieprzekraczającej dwóch średnich wynagrodzeń krajowych. Komisja Bytowa może wnioskować o umorzenie składek członkowskich, jeśli dochody lekarza nie przekroczyły przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku. Udzielane są także pożyczki: do 6 tys. zł przy specjalizacji w szczegółowych dziedzinach medycyny, do 10,5 tys. zł przy specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny, do 15 tys. zł do doktoratu i habilitacji. Ciekawostką jest przysługujący członkom bon szkoleniowy w wysokości 600 zł, który można wydać na kursy związane z doskonaleniem zawodowym.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

Lekarze i lekarze dentyści rejestrujący prywatną praktykę na każdym etapie tego procesu mogą liczyć na pomoc pracownika działu rejestru oraz kancelarii prawnych.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przyznaje wiele rodzajów gratyfikacji finansowych, m.in. doroczne nagrody za najlepsze publikacje naukowe dla młodych lekarzy i lekarzy dentystów (po 1 tys. zł), nagrody finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów za uzyskane stopnie i tytuły naukowe (doktorat 1,5 tys. zł, habilitacja 3,5 tys. zł), dwa roczne stypendia (po 7,2 tys. zł) dla lekarza i lekarza dentysty z największą liczbą punktów uzyskanych z LEK i LDEK, a także pożyczki szkoleniowe i socjalne.

Izba wspiera organizacyjnie i finansowo inicjatywy edukacyjne młodych lekarzy i studentów medycyny, m.in. przy izbie działa szkoła USG, gdzie działalność rozwija Oddział Olsztyński Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasono...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

Działa tu silna grupa związana z Kołem Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Prowadzi ona sprawy związane z lekarskimi protestami, a także [...]

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

Lekarze i lekarze dentyści rejestrujący prywatną praktykę na każdym etapie tego procesu mogą liczyć na pomoc pracownika działu rejestru oraz kancelarii [...]

Okręgowa Izba Lekarska w Opolu

Członkowie izby w trudnej sytuacji materialnej albo losowej mogą się zwracać o zapomogę, którą przyznaje Okręgowa Rada Lekarska. Dostępna jest też [...]

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

Pomaga złożyć dokumenty konieczne do założenia praktyki lekarskiej. Organizuje okresowe szkolenia, podczas których omawiane są zasady działania praktyk i obowiązujące przepisy, [...]

Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

Stara się być przyjaznym miejscem dla wszystkich lekarzy. Młodzi lekarze mogą otrzymać becikowe w wysokości 1 tys. zł na pierwsze i [...]

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

Pomaga w zakładaniu praktyki lekarskiej – pracownicy szczegółowo informują o zasadach, wymaganych dokumentach, opłatach, a także pomagają przy wypełnianiu wniosków i [...]

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Oferuje pomoc dla młodych lekarzy, na start, dla rodzin, dla seniorów, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne po narodzinach lub adopcji dziecka, [...]

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie

Każdy zgłaszający się lekarz otrzymuje wszelką pomoc w zakresie zakładania praktyki oraz składania wniosków o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność [...]

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu

Przyznaje zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i stypendia dla dzieci zmarłych członków izby. Tamtejszy rzecznik praw lekarzy [...]

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Oferuje pomoc w zakładaniu praktyki lekarskiej – jej pracownicy służą pomocą, radą i asystą. Ponadto lekarze i lekarze dentyści poszukujący porady [...]

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Dofinansowuje szkolenia lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy stażystów, jak również uzyskanie stopnia dr. n. med. lub dr. hab.

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

Lekarze w trakcie specjalizacji mogą liczyć na refundację kosztów kursów specjalizacyjnych w kwocie 900 zł przez kolejne trzy do pięciu lat. [...]

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie

Jest samorządem zawodowym zrzeszającym 4033 lekarzy, w tym 305 lekarzy dentystów i 11 lekarzy z podwójnym prawem wykonywania zawodu – lekarza [...]
Do góry