Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Czy zły stan zdrowia jamy ustnej zwiększa ryzyko raka żołądka?

mgr Anna Szczygielska

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tym razem badacze postanowili przyjrzeć się problemowi złego stanu zdrowia jamy ustnej i sprawdzić jego potencjalny wpływ na rozwój raka żołądka. Jest to ciekawe zagadnienie, ponieważ dotychczasowe publikacje nie przedstawiły spójnych wniosków w zakresie wspomnianego problemu.

Do badania zakwalifikowano pacjentów w wieku od 40 do 85 r.ż. Grupę badaną utworzono z 901 osób z potwierdzoną diagnozą raka żołądka. Do grupy kontrolnej wybrano losowo 1972 zdrowe osoby.

Do góry