Wpływ lęku stomatologicznego na odczuwanie bólu w stomatologii

Wpływ lęku na odczuwanie bólu w stomatologii jest tematem, który wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród pacjentów, jak i wśród samych stomatologów. Lęk związany z wizytą u dentysty może mieć istotny wpływ na doświadczany przez pacjenta ból podczas zabiegów stomatologicznych. Badania naukowe wykazują, że osoby dotknięte silnym stresem i lękiem, często doświadczają bólu w sposób bardziej intensywny niż osoby, które są bardziej zrelaksowane. Warto zatem zgłębić tę kwestię i dowiedzieć się, jak można skutecznie zarządzać lękiem pacjentów w gabinecie, aby minimalizować odczuwany przez nich ból i poprawić komfort podczas zabiegów.

Dentyści coraz bardziej zgłębiają temat zależności pomiędzy lękiem stomatologicznym a odczuwanym bólem w stomatologii. Dzięki temu poszerzają swoją wiedzę na temat wpływu emocji pacjenta na doświadczany przez niego ból podczas zabiegów stomatologicznych. Zrozumienie tej zależności pozwala im podejść do pacjenta w sposób bardziej holistyczny i skuteczny w zarządzaniu bólem. Dentyści coraz częściej wykorzystują techniki relaksacyjne, terapię poznawczo-behawioralną oraz inne metody redukcji lęku, aby minimalizować odczuwany przez pacjenta dyskomfort i zapewnić mu jak najbardziej komfortowe doświadczenie w gabinecie stomatologicznym. 

Zespół badawczy z Brazylii przeprowadził przegląd systematyczny baz danych takich jak Scopus, Medline/PubMed, The Cochrane Library oraz Web of Science w celu uzyskania informacji dotyczących wpływu lęku dentystycznego na percepcję bólu przed i w trakcie zabiegów endodontycznych. 

W badaniu uwzględniono cztery artykuły, które obejmowały łącznie 471 pacjentów. Dwa z tych artykułów wykazały pozytywne powiązanie między bólem a lękiem przed zabiegiem endodontycznym. Trzy badania badały związek między lękiem a bólem w trakcie zabiegu; dwa z nich zidentyfikowały istotne pozytywne powiązania. W jednym z nich podkreślono, że lęk wpływa na oczekiwania dotyczące bólu.  

Wyniki tego badania wskazały, że lęk stomatologiczny może bezpośrednio wpływać na doświadczanie bólu zarówno przed, jak i w trakcie zabiegów endodontycznych. Dla dentystów oznacza to, że identyfikowanie pacjentów z lękiem stomatologicznym jest kluczowe, aby zastosować odpowiednie terapie i zapewnić kontrolę nad ich lękiem.  

W praktyce stomatologicznej istnieje wiele sposobów, które mogą pomóc w łagodzeniu lęku u pacjentów. Dentysta może przeprowadzić szczegółowy wywiad, aby zrozumieć przyczyny lęku i dostosować podejście do każdego pacjenta indywidualnie. Dobre komunikowanie się z pacjentem, wyjaśnienie przebiegu zabiegu i możliwości zastosowania technik znieczulających mogą również pomóc w zmniejszeniu lęku i związanych z nim dolegliwości bólowych. W niektórych przypadkach, wskazane może być zastosowanie technik relaksacyjnych lub farmakologicznych, aby pomóc pacjentom przezwyciężyć lęk i zminimalizować odczuwanie bólu. 

Zespół badawczy z Arabii Saudyjskiej ocenił wpływ aromaterapii na poziom lęku w gabinecie stomatologicznym. Zredukowała ona u badanych lęk aż trzykrotnie. Poziom odczuwanego bólu podczas zabiegu zmalał dwukrotnie.  

Ponadto, badacze z Iranu wykazali, że terapia poznawczo-behawioralna oraz terapia akceptacji i zaangażowania odgrywają ważną rolę w radzeniu sobie z bólem i intensywności odczuwania bólu u pacjentów z lękiem stomatologicznym.  

Podsumowując, lęk stomatologiczny ma istotny wpływ na doświadczanie bólu podczas zabiegów. Dla dentystów jest to istotne wyzwanie, które wymaga odpowiedniego podejścia i zrozumienia potrzeb pacjenta. Warto inwestować czas i wysiłek w identyfikację pacjentów z lękiem oraz w zastosowanie odpowiednich strategii terapeutycznych, aby zapewnić komfort i skuteczne leczenie endodontyczne. W ten sposób można uniknąć potencjalnych powikłań, a także przyczynić się do poprawy jakości opieki stomatologicznej. 


Bibliografia: 

  • Belevcikli M, Altan H, Demir O. Effect of the new needle-free injection system on pain perception and dental anxiety during anesthesia: randomized controlled split-mouth study. J Dent Anesth Pain Med. 2023 Feb;23(1):1-8. doi: 10.17245/jdapm.2023.23.1.1. Epub 2023 Jan 30. PMID: 36819599; PMCID: PMC9911968. 
  • Feizi G, Binandeh ES, Goli F, Seraj-Khorrami N, Khalifehsoltani F. Comparison of the effect of acceptance and commitment therapy and cognitive behavioral therapy on pain tolerance and intensity perception in patients with dental anxiety: A randomized trial. Dent Res J (Isfahan). 2023 Jan 18; 20:11. PMID: 36820138; PMCID: PMC9937926. 
  • Alkanan SAM, Alhaweri HS, Khalifa GA, Ata SMS. Dental pain perception and emotional changes: on the relationship between dental anxiety and olfaction. BMC Oral Health. 2023 Mar 26;23(1):175. doi: 10.1186/s12903-023-02864-9. PMID: 36966288; PMCID: PMC10040111. 
  • Taheri AA, Parvizifard AA, Reisi S, Jafari M, Mohammadian Y, Heshmati K, Foroughi A, Eivazi M, Ghasemi M. Associations Between the Perception of Dental Pain and Pain Anxiety, Mental Pain, and Dental Anxiety in Iranian Sample. Int J Psychiatry Med. 2023 Jun 2:912174231180855. doi: 10.1177/00912174231180855. Epub ahead of print. PMID: 37265197.